Jednoduchý test, který o nás může mnohé říci. O povaze člověka vypovídá mnohé: jeho zvyky, preference, chuťové nebo jiné náklonnosti. Zdá se, že i poloha, ve které člověk obvykle spí, může prozradit nějaké to tajemství o našem chování a způsobech…

1. Na boku s mírně pokrčenými nohami

Jste klidný a spolehlivý člověk. Není snadné vyvést vás z míry. Nebojíte se budoucnosti. Lidé jako vy se usmívají i když je deštivé ráno a snadno si zvykají na životní změny.

2. V zárodečném poloze

Často potřebujete ochranu, porozumění a soucit. Když se ve spánku schoulíte do klubíčka, jak byste se schovávali před problémy okolního světa. Pokuste se najít uplatnění pro své vlohy a schopnosti: malujte krajinky, učte se tancovať.Ak takto spí váš partner, přestaňte ho terorizovat. Pokud tak spí vaše kočka, je to normální kočka.

3. Na břiše, s rozhozenými rukama a nohama

Tak spí skuteční vůdci. Takoví lidé jsou impulzivní a iniciativní. Pozorně dohlížejí na pořádek v rodině i v zaměstnání. Nejraději si všechno předem naplánují a nemají rádi nečekané překvapení. Díky své houževnatosti a odpovědnosti dosahují skoro úspěchu a dobrých příjmů.

4. Na zádech

Spí tak světci a králové. Zdá se, že k nim patříte. Jste pozitivní, ze života se radující člověk. Jste zvyklý být středem pozornosti a máte rád veselou společnost. V práci jste vytrvalý, houževnatý a racionální. Nejraději říkáte lidem pravdu rovnou do očí.

Nejčastěji takto spí muži, najdou se však i různé “iron lady”.

5. Na zádech s rukama podél těla

Vyvážená osobnost s pevně stanoveným životním cílem, ke kterému neochvějně směřuje. Bydlíte přísní a nároční. Nejnáročnější jste však sami na sebe.

6. Na břiše s jednou nohou pokrčenou

Jste nepředvídatelná osobnost. Přitahují vás všemožné dobrodružství a změna vašich nálad občas působí okolí lehký šok. Během pár vteřin dokážete nebesky něžné jednání proměnit v nechutnou hádku a křik a naopak.

Často se jen těžko rozhodujete. V životě i v práci však dáváte přednost stabilitě, klidu a přesnosti.

* Pokud snad spíte pokaždé v jiné poloze, jste mnohotvárná, velmi obsáhlá osobnost.