„Střední“ Wittgenstein eBook

Fatimma.cz „Střední“ Wittgenstein Image

INFORMACE

Trávit čas knihou „Střední“ Wittgenstein! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu „Střední“ Wittgenstein a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: „Střední“ Wittgenstein.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,90 MB

ISBN: 9788074650666

POPIS
Ludwig Wittgenstein (1889–1951) je jedním z nejvýznamnějších filosofů 20. století a jeho dílo podstatným způsobem proměnilo a stále ovlivňuje analytickou filosofii. Většina čtenářů jeho spisů zná tzv. raného a pozdního Wittgensteina, ztělesněné ve dvou hlavních pracích, raném Logicko-filosofickém traktátu a pozdějších Filosofických zkoumáních. Přechod mezi raným a pozdním Wittgensteinem byl však poměrně dlouhý, složitý a nejednoznačný, a v některých bodech vedl blízko konkurenčních filosofických tradic, zvláště fenomenologie.Fragmentární a kryptické Wittgensteinovy texty se vzpírají jednoduchému a jednoznačnému výkladu; i proto ve světě vychází řada interpretačních prací. V našem prostředí dosud systematická výkladová monografie Wittgensteinovi věnována nebyla. Přítomná práce se soustřeďuje právě na tzv. „střední“, přechodové období s jeho unikátními „fenomenologickými“ intuicemi: na úlohu „fenoménů“, které vedou a určují logickou formu jazyka vypovídajícího o světě, na rozbor forem barvy, prostoru a času, které jsou nezbytným předpokladem smysluplné zkušenosti, tj. zkušenosti artikulované smysluplným jazykem, nebo na úlohu situovaného aktéra. Obrat k pozdnímu Wittgensteinovi se tak ukazuje ne jako prosté odmítnutí traktátovské koncepce, nýbrž jako složité nahlédnutí toho, že pokus o opravu traktátovského rámce „fenomenologickými“ prostředky nebyl úspěšný. Normativistické myšlenky Modré a hnědé knihy a Filosofických zkoumání jsou však v nejednom ohledu předznamenány už v rukopisech Wittgensteinova „středního“ období.
STÁHNOUT ČÍST
Filosoficka zkoumani ludwig wittgenstein | Sleviste.cz
Náš jazyk, můj svět: Wittgenstein, Husserl a Heidegger - vzájemná setkávání a míjení 2010 „Střední" Wittgenstein: cesta k fenomenologii a zase zpátky 2013; Když je řeč o barvách - Barvy jako předmět filosofického a empirického studia jazyka 2016; Kniha „Střední" Wittgenstein: cesta k fenomenologii a zase ...
„Střední" Wittgenstein: cesta k fenomenologii a zase zpátky
1.2 "Střední" Wittgenstein a otázky periodizace 23 2. Traktátovské afterthoughts 33 2.1 Přednáška o etice 36 2.2 "Několik poznámek k logické formě" 48 3. Wittgenstein a Vídeňský kroužek 65 3.1 Logická analýza a logická forma 68 3.2 Fyzikalismus 78 3.3 Verifikace 83 3.4 Koncept jazyka, kalkuly a druhy vět 95
SOUVISEJÍCÍ KNIHY