Toxikologie eBook

Fatimma.cz Toxikologie Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Toxikologie! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Toxikologie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Toxikologie.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,75 MB

ISBN: 9788070808061

POPIS
Kniha se zabývá převážně chemickou stránkou mnohavrstevné problematiky interakcí škodlivých látek s živými organismy. V centru pozornosti stojí biotransformace cizorodých látek a interakce jejich reaktivních metabolitů s biologicky důležitými molekulárními cíli, jako jsou proteiny a DNA. Tyto chemické přeměny látek vstupujících do živého organismu jsou zasazeny do širšího kontextu obecné toxikologie a doplněny o vybrané kapitoly ze speciální toxikologie tak, aby poskytly čtenářům pokud možno ucelený pohled na toxikologii jako bytostně interdisciplinární obor. Kniha je určena pokročilejším studentům chemických, biochemických a farmaceutických oborů, ale i odborné veřejnosti, pracovníkům v oblasti toxikologického i farmakologického výzkumu či chemické bezpečnosti.
STÁHNOUT ČÍST
soudnilekarstvi.cz - O společnosti
Während sich die Toxikologie anfänglich vorwiegend mit der Erkennung und Behandlung akuter Vergiftungen bei vorsätzlichen bzw. versehentlichen Vergiftungen beschäftigte, steht heute vor allem die Frage nach den möglichen schädlichen Wirkungen von Stoffen bei Aufnahme sehr niedriger Dosen über lange Zeiträume im Vordergrund (chronische Toxizität).
Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti, SZÚ
Toxikologie je multidisciplinární vědní obor, jenž jakožto samostatná vědecká disciplína existuje v ýeské republice teprve od roku 1987, akoli jeho historie sahá velmi hluboko. Vychází z poznatků chemie, biologie, fyziky, farmakologie a dalších oborů, které využívá ke studiu látek a jejich negativních úinků na živé ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY