Podvojné účtovníctvo podnikateľa po prechode na euro eBook

Fatimma.cz Podvojné účtovníctvo podnikateľa po prechode na euro Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Podvojné účtovníctvo podnikateľa po prechode na euro! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Podvojné účtovníctvo podnikateľa po prechode na euro a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Podvojné účtovníctvo podnikateľa po prechode na euro.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,56 MB

ISBN: 9788080578039

POPIS
Publikácia Podvojné účtovníctvo podnikateľa po prechode na euro vás oboznámi so základnými princípmi podvojného účtovníctva a nadväzne na to vám poskytne metodický výklad u nás platného účtovníctva, ktoré od 1. januára 1993, keď vstúpilo do platnosti, prechádza neustálymi úpravami. Výraznejšie legislatívne úpravy, ktoré nadobudli účinnosť k 1.1.2003, boli súčasťou procesu medzinárodnej harmonizácie účtovníctva...Marta Šostroneková, Jana Kajanová
STÁHNOUT ČÍST
Živnostník a účtovníctvo. Jednoduché, podvojné, daňová ...
Povinnosť prechodu z jednoduchého účtovníctva na podvojné vzniká podnikateľovi dňom 1.1.2015. Do 31.12.2014 vedie jednoduché účtovníctvo. Otázka č. 2 - Zatriedenie účtovnej jednotky po prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva po 1.1.2015
Ekonomické právne informácie - Mzdy - výpočet, povinné ...
Povinnosť prechodu z jednoduchého účtovníctva na podvojné vzniká podnikateľovi dňom 1.1.2015. Do 31.12.2014 vedie jednoduché účtovníctvo. Otázka č. 2 - Zatriedenie účtovnej jednotky po prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva po 1.1.2015
SOUVISEJÍCÍ KNIHY