Trestný poriadok s rozsiahlym komentárom a judikatúrou eBook

Fatimma.cz Trestný poriadok s rozsiahlym komentárom a judikatúrou Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Trestný poriadok s rozsiahlym komentárom a judikatúrou! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Trestný poriadok s rozsiahlym komentárom a judikatúrou a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Trestný poriadok s rozsiahlym komentárom a judikatúrou.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,83 MB

ISBN: 9788089350087

POPIS
Kniha TRESTNÝ PORIADOK, III. vydanie obsahuje úplné znenie zákona NR SR č. 301/2005 Z. z. s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 97/2009 Z. z. Základným cieľom Trestného poriadku je zefektívnenie, zjednodušenie, zrýchlenie a zhospodárnenie trestného procesu, čím sa zabezpečuje účinnejšia ochrana práv a oprávnených záujmov fyzických a právnických osôb, ako aj ochrana celospoločenských záujmov. Štrukturálne zmeny možno vidieť v presune kompetencií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní (policajt a prokurátor) a súdom, ktorý ako nezávislý štátny orgán meritórne rozhoduje vo veci. Zásadná zmena v presune kompetencií sa týka konania pred súdom. Okresný súd je základným článkom súdnej sústavy, pretože konania v prvom stupni sa o všetkých veciach konajú na tomto súde. V poslednom období došlo k podstatným zmenám Trestného poriadku a všetky tieto zmeny sú už zachytené v tejto knihe, ktorá slúži predovšetkým potrebám dennej praxe našich čitateľov.
STÁHNOUT ČÍST
Trestný poriadok s rozsiahlym komentárom a judikatúrou ...
Trestný zákon s rozsiahlym komentárom a judikatúrou Proces demokratizácie a transformácie ... Preto sme sa rozhodli prísť na trh s Trestným zákonom č. 300/2005 Z. z. s rozsiahlym komentárom a judikatúrou, v znení neskorších predpisov. Do rúk sa vám dostáva už VIII. vydanie Trestného zákona po poslednej novele vykonanej ...
Trestny poriadok | Sleviste.cz
Kniha: TRESTNÝ PORIADOK s komentárom a judikatúrou, zachytávajúci právny stav k 1. marcu 2014 Autor: autorov kolektív Kniha obsahuje úplné znenie zákona NR SR č. 301/2005 Z. z. s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 1/2014 Z. z. Základným cieľom Trestného ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY