Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností eBook

Fatimma.cz Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností Image

INFORMACE

Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jindřich Vítek. Přečtěte si s námi knihu Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,85 MB

ISBN: 9788073578626

POPIS
Předkládaná monografie se zabývá odpovědností statutárních orgánů obchodních společností z pohledu právní teorie a praxe. Hodnotí současný stav právní úpravy vzhledem k budoucí právní úpravě v novém občanském zákoníku a zákonu o obchodních korporacích. Předností monografie je komparativní přístup k právní úpravě historické (československé – ze které nový občanský zákoník částečně vychází), zahraniční (zejména Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, tj. komparace se zákonem o společnostech z roku 2006) a dále k právní úpravě německé a americké tam, kde to bylo považováno za účelné.Součástí textu je i překlad části výše uvedeného zákona o společnostech z roku 2006, týkající se právě odpovědnosti statutárních orgánů. Velký důraz je kladen na tuzemskou i zahraniční judikaturu, a to jak současnou, tak i minulou.Autor Jindřich Vítek postihuje danou problematiku v celé její šíři a vyjadřuje se zejména ke sporným otázkám právní úpravy, které v této souvislosti vyvstávají.
STÁHNOUT ČÍST
Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností ...
2. Civilní odpovědnost obchodních společností a členů orgánů obchodních společností . individuální orgány vs. kolektivní orgány ; podmínky vzniku ; sankce za porušení povinností člena statutárního orgánu po 1. 1. 2014 (vznik ručení, vyloučení z pozice člena statutárního orgánu soudem) omezení odpovědnosti
Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností
2. Civilní odpovědnost obchodních společností a členů orgánů obchodních společností . individuální orgány vs. kolektivní orgány ; podmínky vzniku ; sankce za porušení povinností člena statutárního orgánu po 1. 1. 2014 (vznik ručení, vyloučení z pozice člena statutárního orgánu soudem) omezení odpovědnosti
SOUVISEJÍCÍ KNIHY