Emoce pod kontrolou eBook

Fatimma.cz Emoce pod kontrolou Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Emoce pod kontrolou! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Emoce pod kontrolou a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2020

NÁZEV SOUBORU: Emoce pod kontrolou.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,75 MB

ISBN: 9788026215615

POPIS
Kniha představuje praktická cvičení, která pomohou čtenáři osvojit si dovednost všímavosti, účinně se orientovat v mezilidských vztazích, regulovat své emoce a tolerovat stres. Autoři staví na základech dialekticko-behaviorální terapie (DBT), jejíž účinnost byla prokázána při léčbě celé škály duševních poruch a potíží, zejména těch charakterizovaných neschopností zvládat své emoce.DBT se osvědčuje při zvládání stresu bez ztráty kontroly a destruktivního jednání. Aby člověk mohl tyto techniky použít, je třeba budovat dovednosti ve čtyřech klíčových oblastech tolerance vůči stresu, všímavost, regulace emocí a účinnost v mezilidských vztazích. Cvičení k osvojení těchto dovedností jsou prováděna krok za krokem a jejich uplatnění v reálném životě má dlouhodobé účinky. Kniha je určena profesionálům, kteří ji využijí při poskytování podpory v terapii, i laikům, kteří ocení jasné a praktické rady pro lepší zvládání svých emocí.
STÁHNOUT ČÍST
Emoce pod kontrolou - Radka Loja | Elektronická kniha na ...
Kniha Emoce pod kontrolou si za cíl vytyčila účinnou pomoc lidem trpícím nezvladatelnými emocemi, v jejichž důsledku je podstatně snížená kvalita jejich života. Aby člověk mohl tyto techniky úspěšně používat, jsou cvičení k osvojení daných dovedností popsána krok za krokem.
Emoce pod kontrolou II - 5 kroků ke zvládání emocí ...
Panika a pesimismus dokážou věci dovést do extrému. Udržte si pozitivní myšlení V současné napjaté situaci se cítíme ve stresu, nevíme, jaký scénář vývoje nás čeká. Nicméně je třeba pečovat o naše pozitivní myšlení. V tom nám pomůže i trénink naší mysli s podporou rozvoje naší emoční inteligence. Pojďme se na to společně podívat.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY