Individualizovaná literatúra eBook

Fatimma.cz Individualizovaná literatúra Image

INFORMACE

Individualizovaná literatúra je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jaroslav Šrank. Přečtěte si s námi knihu Individualizovaná literatúra na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Individualizovaná literatúra.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,16 MB

ISBN: 9788089495122

POPIS
Kniha literárneho vedca a vysokoškolského pedagóga Jaroslava Šranka Individualizovaná literatúra sa zameriava na básnickú tvorbu tých slovenských autoriek a autorov, ktorí vstupovali do našej poézie od roku 1985 a v súčasnosti sú jej dôležitými reprezentantmi. Výklad zaznamenáva aj premeny literárnej situácie krátko pred pádom komunistického režimu a najmä v období od roku 1989 po dnešok. Ale ťažiskom monografie je podrobná a zároveň prístupná charakteristika, interpretácia i hodnotenie tvorby takmer 50 poetiek a básnikov publikovanej knižne v rokoch 1985 – 2010. Sú medzi nimi J. Urban, I. Kolenič, K. Chmel, Ľ. Bendzák, E. Lukáčová, E. J. Groch, R. Jurolek, P. Macsovszky, N. Ružičková a mnohí iní. Jednotlivé autorské portréty sú usporiadané podľa tendencií, ktoré sa dajú v našej súčasnej poézii identifikovať, takže kniha môže slúžiť ako príručka pre študentov a učiteľov slovenskej literatúry. Takúto bohatú a prehľadnú sumu informácií o danej problematike dostáva čitateľ k dispozícii po prvý raz.
STÁHNOUT ČÍST
Možnosti individualizace a diferenciace výuky v současné škole
BARTOŠEK, J., DAŇKOVÁ, H. Žurnalistika a škola - příručka pro učitele mediální výchovy. Frýdek-Místek: Ing. Václav Daněk, 2008. ISBN 978-80-254-3020 ...
Kniha: Individualizovaná literatúra (Jaroslav Šrank ...
Jeho najnovšia kniha Individualizovaná literatúra s podtitulom Slovenská poé zia konca 20. a začiatku 21. storočia z perspektívy nastupujúcich autorov (Cathedra 2013) okrem analýz prináša už aj syntetický, komplexný pohľad na najnovšie obdobie dejín slovenskej literatúry po roku 1989, ktoré v našej literárnej vede dosiaľ ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY