Bezpečnosť a požiadavky na prevádzkovanie technických zariadení (ročné predplatné) eBook

Fatimma.cz Bezpečnosť a požiadavky na prevádzkovanie technických zariadení (ročné predplatné) Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Bezpečnosť a požiadavky na prevádzkovanie technických zariadení (ročné predplatné)! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Bezpečnosť a požiadavky na prevádzkovanie technických zariadení (ročné predplatné) a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Bezpečnosť a požiadavky na prevádzkovanie technických zariadení (ročné predplatné).pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,21 MB

ISBN: 0

POPIS
Ročné predplatné garantovaných informácií.Odborná príručka Vám poskytne rozsiahly prehľad z oblasti revízií technických zariadení, výstižnú a jasnú interpretáciu požiadaviek na revízie technických zariadení, vrátane vzorov technickej dokumentácie a revíznych správ. Príručka je určená revíznym technikom, technikom BOZP, odborným pracovníkom technických zariadení, vedúcim zamestnancom, technickým riaditeľom. Súčasťou aktualizácie je brožúra zdarma s vyhláškou MPSVR č. 508/2009 Z. z., spolu s krátkym komentárom. Súčasťou príručky je brožúra „Kodovník najčastejšie zisťovaných nedostatkov“.ObsahCelkový obsah a úvodCelkový obsahÚvodné slovo vedúceho autoraZoznam autorovÚvodPoužité skratky a piktogramyTerminologický slovníkFakty o BOZPPrávna úpravaObsahPrehľad právnychpredpisov dôležitých z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti BOZPZákladné charakteristiky právnych predpisov súvisiacich s BOZPVyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadeniaZodpovednosť za škodu pri prevádzke výťahovPravidlá certifikácie osôb podľa medzinárodnej normy EN ISO/IECTechnické zariadenia zdvíhacieObsahTechnické zariadenia zdvíhacieTechnické normyPraktické príkladyPríklady najčastejšie zisťovaných nedostatkov pri kontrolách stavu bezpečnosti technických zariadení zdvíhacíchTechnické zariadenia elektrickéObsahTechnické zariadenia elektrickéRozdelenie technických zariadení elektrických s komentáromOdborná spôsobilosť na činnosť na technickom zariadení elektrickomUrčovanie vonkajších vplyvov a protokol o určení vonkajších vplyvov na technických zariadeniach elektrickýchKlasifikácia priestorov s výbušným prostredím a minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredíPraktické príkladyPríklady najčastejšie zisťovaných nedostatkov pri kontrolách stavu bezpečnosti technických zariadení elektrickýchRevízie a kontroly elektrického náradia a prenosných spotrebičovTechnické zariadenia plynovéObsahTechnické zariadenia plynovéTechnické normyDokumenty súvisiace sprevádzkou plynových zariadeníPraktické príkladyPríklady najčastejšie zisťovaných nedostatkov pri kontrolách stavu bezpečnosti technických zariadení plynovýchPožiadavky na predchádzanie poškodzovania distribučných plynárenských zariadení treťou stranou z pohľadu zaistenia BOZPTechnické zariadenia tlakovéObsahTechnické zariadenia tlakovéPrevádzka teplovodných kotlovPrevádzka tlakových nádob stabilnýchPraktické príkladyPríklady najčastejšie zisťovaných nedostatkov pri kontrolách stavu bezpečnosti technických zariadení tlakových Tlakové stanice a rozvod skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG)AutoriIng. Marián Schlarmann-Odborník v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.-Autorizovaný bezpečnostný technik.-Revízny technik elektrických zariadení.Ing. Tibor Dobšony-Inšpektor technickej inšpekcie, a.s. špecializované tlakové a plynové technické zariadeniaIng. Ján Vencel-Ústredný inšpektor Technickej inšpekcie, a.s.Mgr. Vladimír Jurík-pôsobenie na MPSVR SRPočet garantovaných aktualizácii: 4
STÁHNOUT ČÍST
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri prevádzke skladov a ...
6.7. Používateľ je povinný zabezpečiť si také technické vybavenie a softvérové vybavenie, ktoré mu umožní portál používať v danom čase a na danom mieste. Technické požiadavky na používanie portálu sa môžu z času na čas zmeniť. 6.8. Používateľ je oprávnený používať portál v rozsahu podľa typu prístupu.
Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie - Horizontálna ...
Tlačený odborný časopis je zameraný na bezpečnosť a legislatívu v oblasti potravín. Je určený všetkým, ktorí hľadajú fundované a praktické odpovede na túto oblasť. Vychádza 4-krát ročne.... Viac o produkte. ... Bezpečnosť a požiadavky na prevádzkovanie technických zariadení ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY