Dejepis 1 pre SOŠ a SOU eBook

Fatimma.cz Dejepis 1 pre SOŠ a SOU Image

INFORMACE

Hledáte knihu Dejepis 1 pre SOŠ a SOU? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno none a autorem je Eva Chylová? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

NÁZEV SOUBORU: Dejepis 1 pre SOŠ a SOU.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,17 MB

ISBN: 8071582344

POPIS
Učebnica dejepisu je prvou časťou súboru učebníc určených pre stredné odborné školy a stredné odborné učilištia a to sa odráža i v spracovaní učebnice, ktorá vychádza z príslušných učebných osnov. Snahou učebnice je, aby žiak v nadväznosti na vedomosti a zručnosti zo základnej školy získal hlbšie vedomosti o minulosti, získal prehľad a utriedil si jednotlivé udalosti, osobnosti, javy i prejavy kultúry. V centre pozornosti učebnice sú najdôležitejšie úseky slovenských a všeobecných (vybrané témy európskych a svetových) dejín: pravek, orientálne štáty, staroveké Grécko, staroveký Rím, štáty raného stredoveku a vybrané momenty vrcholného stredoveku. Učebnica sa nezameriava iba na politické dejiny, ale si všíma aj kultúru, spôsoby obživy, vynálezy, módu. Pútavý obrazový materiál, časové priamky, námety na premýšľanie a prehľadné mapy sú významnou súčasťou tejto modernej učebnice.Učebnica je schválená Ministerstvom školstva SR.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha: Dejepis 3 pre SOŠ a SOU(Eva Chylová, ) za 3,50 ...
Učebnice CB. Senovážné náměstí 232/9 (Dům služeb) 370 01 České Budějovice. tel.: +420 608 333 685. email: [email protected]
Dejepis 4 - Od 2. svetovej vojny k dnešku pre SOŠ a SOU ...
učebnice dějepisu pro 3. ročník gymnázií a středních škol. Třetí z řady učebnic dějepisu pro gymnázia a střední školy - uplatní se především na gymnáziích, ale i na dalších typech škol, neboť je v učebnicích grafi cky odlišen základní výklad od rozšiřujícího textu.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY