Latinský humanizmus eBook

Fatimma.cz Latinský humanizmus Image

INFORMACE

Hledáte knihu Latinský humanizmus? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2009 a autorem je Daniel Škoviera? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Latinský humanizmus.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,16 MB

ISBN: 9788081011368

POPIS
Antológia predstavuje u nás roky očakávaný súbor prekladov humanistických textov, ktoré spoločne dokladajú vedu a kultúru na Slovensku v období akcen-tácie a veľkého rozvoja latinskej knižnej vzdelanosti. Editor Daniel Škoviera je slovenskej odbornej obci známy ako vynikajúci klasický filológ, prekladateľ a špecialista na obdobie stredoeurópskeho a európskeho latinského humanizmu. Opodstatnene na prvom mieste uvádza majstra kultivovanej a vtipnej konverzácie Taliana Galeotta, ktorého zábavno-vý-chovné dielko o vtipnosti kráľa Mateja Korvína znamenalo významný inšpiračný stimul aj pre našich autorov. Podobne korešpondenciou doložené vzťahy s Erazmom dokazujú, že naši vzdelanci sa zaradili do intelektuálnej Európy a rozvíjali čulé kontakty. Okrem erazmovcov si prestížnu úroveň obhájil polyhistor J. Sambucus, teoretik štátu M. Rakovský, dramatik a umelec slova L. Stockel i veršujúci moralizá-tor J. Koppay. Všetci prežívali politické i náboženské zmeny a reformy, v tvorbe prechádzali od auctorita-tes ad fontes, od submisívneho preberania k hodnotiacim kritickým vydaniam, nakoniec k písaniu v intenciách antických modelov. Na jednej strane malé uzavreté spoločnosti s vyhraneným systémom názorov na kategórie charakterizujúce súdobého intelektuála, na druhej strane otvorenosť až kozmopolitná za hranice krajín a spoločensko-religióznej orientácie. Napriek tomu, že si latinskí humanisti zachovávali nadradený odstup od ľudovej i domácej tvorby, bez nich by u nás literatúra vyzerala inakšie, zrejme chudobnejšia vo výraze i vo filozofii. Zásluhou uvedomelých mešťanov a aristokratov sa naše územie rôznymi cestami dostávalo do centra európskeho kultúrneho diania, reagovalo na umelecké podnety i myšlienkové pohyby svojich čias a pozvoľna smerovalo k vytváraniu národnej svojbytnosti.
STÁHNOUT ČÍST
Humanizmus a renesancia - Poznamky zo stredoskolskej ...
Latinský humanizmus . Daniel Škoviera; Daniel Škoviera . 5,0 . Sledovať autora . Biografie a životopisy Ezoterika a duchovno História Slovenská próza Spoločenské vedy Učebnice a slovníky. Všetky knihy autora . Kalligram, 2009. Akcia. 9-10 hodín čítania ...
PDF DANIEL ŠKOVIERA - uniba.sk
Latinský humanizmus - Daniel Škoviera Latinský humanizmus - Daniel Škoviera Zavrieť galériu. Zavrieť galériu. 1/4. Latinský humanizmus - Daniel Škoviera. 0 %. 0 recenzií Latinský humanizmus Antológia predstavuje u nás roky očakávaný súbor prekladov humanistických textov, ktoré spoločne dokladajú vedu a kultúru na ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY