Mikroekonomie eBook

Fatimma.cz Mikroekonomie Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Mikroekonomie! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Mikroekonomie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Mikroekonomie.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,89 MB

ISBN: 9788073802806

POPIS
Publikace přibližuje problematiku moderního ekonomického myšlení, které významnou měrou ovlivňuje chování jednotlivců, skupin či každé organizace, a tedy i politické dění ve státě. Zabývá se zejména obrazem ekonomického dění, jež se týká ekonomických subjektů nebo specifických množin subjektů, produktů, výrobních faktorů a trhů, a to v souvislosti s pojmy jako poptávka, nabídka, výnosy, náklady, zisk apod.Při výkladu je vyzdvihován především aspekt vztahový. Tento přístup vede k používání matematiky při formulaci a řešení problémů a rovněž umožňuje kvantitativní analýzy. Autoři publikace zachovávají užívaný pojmový aparát, avšak zdůrazňují nutnost jeho revidování. Text publikace je doplněn grafy, které napomáhají lepšímu porozumění dané problematiky. Kniha je určena odborné veřejnosti, jež se zajímá o ovlivňování ekonomiky ve firmách nebo státě, studentům s ekonomickým zaměřením a všem čtenářům, kteří se chtějí seznámit s oborem mikroekonomika.
STÁHNOUT ČÍST
Mikroekonomie - Wikipedie
Mikroekonomie Urcen´ıˇ Pro vy´uku vˇsech studijn´ıch obor˚u v kombinovan´e a distanˇcn´ı formˇe studia na Ekonomicko-spr´avn´ı fakultˇe MU - 1. semestr studia. Garant/autor Doc. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. C´ıl Vymezen´ı c´ıle V pˇredmˇetu mikroekonomie I si na z´akladˇe zvl´adnut´ı obsahu studijn´ıho textu
Testy na zkoušku z Mikroekonomie a Makroekonomie / Testy ...
Mikroekonomie II část 1. Teacher. Lukáš Frýd Review (0 review) Free Description; Curriculum; Instructors; Reviews (0) Course Features. Lectures 178; Quizzes 0; Duration; Skill level; Language; Students 0; Certificate No; Assessments Self; Tweet; Finish course. Teorie užitku Lecture 1.1 1 Racionální spotřebitel + axiómy 0m;
SOUVISEJÍCÍ KNIHY