Nielen z chleba žije človek eBook

Fatimma.cz Nielen z chleba žije človek Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Nielen z chleba žije človek! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Nielen z chleba žije človek a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2005

NÁZEV SOUBORU: Nielen z chleba žije človek.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,42 MB

ISBN: 9788096930463

POPIS
Je to prvá zo série kníh od poľského autora, kňaza a rehoľníka salvatoriána Krzysztofa Wonsa. Autor sa venuje ľudskej a duchovnej formácii zvlášť rehoľných osôb.Jeho diela povstávajú z pastoračnej praxe a z prednášok, ktoré mal v centre duchovnej formácie v Krakowe. Kniha je venovaná všetkým, ktorí chcú žiť hlbší a autentickejší kresťanský život. Ide o budovanie a prehlbovanie vzťahu s Bohom skrze modlitbu a Božie slovo. Autor nás učí čítať Sv. písmo, tak, aby sme v ňom začuli Boží hlas a aby nás počuté Božie slovo mohlo vnútorne premieňať. Čítanie Božieho slova nám chce odhaliť Božiu prítomnosť a konanie v našom každodennom živote, otvára nám oči na Boha, ktorý prechádza okolo nás. Boh sa nám prihovára každý deň osobne a Božie slovo je výsostný prostriedok na porozumenie Božím slovám a výzvam. Autor nás učí modliť sa Božím slovom. Je to jednoduchá a všetkým prístupná cesta, pre tých, ktorí túžia prežívať svoju každodennosť s Bohom. Kniha ponúka a učí praktickému čítaniu Sv. písma, vovádza nás k živému prístupu k Sv. písmu.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha Nielen z chleba žije človek | Knihy pre každého
Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Chceli ho chytiť, ale ešte neprišla jeho hodina. Ježiš chodil po Galilei; nechcel ísť do Judey, lebo Židia ho chceli zabiť. Boli však blízko židovské sviatky Stánkov.
Kniha: Nielen z chleba žije človek - Krysztof Wons | Knihy ...
Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Nejedenie, ktorého príčina však nebude tkvieť v postupnom odhaľovaní, že sa dá žiť z Boha, nie je a nikdy nebude pôstom, ktorý sa páči Bohu, ale iba jednoduchou diétou.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY