Námorné a riečne právo eBook

Fatimma.cz Námorné a riečne právo Image

INFORMACE

Námorné a riečne právo je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Stanislav Holák. Přečtěte si s námi knihu Námorné a riečne právo na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Námorné a riečne právo.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,65 MB

ISBN: 9788089267460

POPIS
Predkladaná učebná pomôcka je nesmierne užitočná, vzhľadom na to že ide o špecifický, ale aj v rámci SR a právnického vzdelávania nesporne potrebný predmet. SR totiž disponuje okrem iných aj týmito druhmi prepravy. Práca je spracovaná pragmaticky a racionálne. Autor sa venuje základným právnym úpravám, ktoré však neuverejňuje ale ich vhodne komentuje.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha: Námorné a riečne právo (Stanislav Holák) | Martinus
I (Legislatívne akty) NARIADENIA NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 610/2013 z 26. júna 2013 ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, nariadenia Rady (ES) č. 1683/95
DOC Medzinárodné právo verejné - ústna skúška
Námorné a riečne právo; Paradoxy pokroku; Paradoxy prosperity; Ochrana ľudských práv a základných slobôd pre sociálnych pracovníkov; Rímsko-právne kauzy; 2009. Hospodárske právo; Chudoba, prostitúcia, drogy a samovraždy - príčinné súvislosti; Medzinárodné vymáhanie daňových pohľadávok
SOUVISEJÍCÍ KNIHY