Lexikón slovenských ekonómov eBook

Fatimma.cz Lexikón slovenských ekonómov Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Lexikón slovenských ekonómov! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Lexikón slovenských ekonómov a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Lexikón slovenských ekonómov.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,95 MB

ISBN: 9788071442776

POPIS
V úvodnej časti Náčrt vývoja ekonomického myslenia na Slovensku autor chronologicky uvádza osobnosti a udalosti, ktoré mali vplyv na ekonomiku a ekonomické myslenie. V 18. storočí sa na území Slovenska (v rámci Uhorska) rozvíjajú vzdelávacie inštitúcie a vznikajú ekonomicky zamerané knihy. Reformy v období osvietenstva boli zamerané na prekonávanie hospodárskej zaostalosti monarchie. Autor uvádza osobnosti a spolky, ktoré sa angažovali v rozvoji priemyselnej výroby, peňažníctve, poľnohospodárstve a vzdelávaní. Od 40-tych rokov 20. storočia sa vo väčšej miere rozvíjajú vzdelávacie a vedecké inštitúcie orientované na ekonómiu. Ekonomické myslenie bolo ovplyvňované svojou dobou. Do roku 1990 bol ekonomický výskum a vzdelávanie limitované centrálnym direktívnym riadením ekonomiky. Radikálna transformácia od roku 1990 v Československu, a následne v samostatnom Slovensku, viedla k privatizácii a k premene na trhovú ekonomiku. Ekonomický výskum sa v súčasnosti realizuje vo viacerých inštitúciách - na akademickej pôde a v ďalších organizáciách. Druhá časť Lexikón ekonómov Slovenska obsahuje heslá o 179 nežijúcich osobnostiach z nášho územia do 31. 10. 2014. Zahŕňa aj osoby, ktoré sa narodili na našom území a pôsobili v zahraničí. Hlavným kritériom výberu boli vydané diela ekonomického charakteru a zastávané národohospodárske funkcie. Ojedinelá publikácia predstavuje posledné encyklopedické dielo Borislava Petríka (*27. 1. 1952 – †16. 5. 2017).
STÁHNOUT ČÍST
Knihy od Borislav Petrík | Kupte na Martinus.cz
Lexikón slovenských ekonómov . Posledné encyklopedické dielo autora (1952 - 2017) obsahuje heslá o 179 nežijúcich ekonómoch a náčrt vývoja ekonomického myslenia na Slovensku. Vydavateľstvo. Ekonomický ústav SAV. Počet strán. 136. Jazyk vydania. Slovenský jazyk. Rok vydania. 2017.
Knihy od Borislav Petrík | Kupte na Martinus.cz
Lexikón slovenských ekonómov . Borislav Petrík; Borislav Petrík . 0,0 . Sledovať autora . Biografie a životopisy Hobby a volný čas. Všetky knihy autora . Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2017. 2 hodiny čítania. Vydavateľstvo Ekonomický ústav Slovenskej akadémie ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY