Kľúčové problémy moderných slovenských dejín eBook

Fatimma.cz Kľúčové problémy moderných slovenských dejín Image

INFORMACE

Kľúčové problémy moderných slovenských dejín je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jan Pešek. Přečtěte si s námi knihu Kľúčové problémy moderných slovenských dejín na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Kľúčové problémy moderných slovenských dejín.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,95 MB

ISBN: 9788022412230

POPIS
Dejiny od čias, keď sa historiografia profesionalizovala a stala sa samostatnou vednou disciplínou, teda od druhej polovice 19. storočia, písali historici väčšinou ako "národné príbehy". V Európe existovala aj tradícia univerzálnych či svetových dejín, ale úplná dominancia "národných príbehov" ako hlavného prúdu v historiografii je v 19. a 20. storočí zrejmá. Od 70. rokov pod vplyvom potsmoderného myslenia, ale aj v dôsledku tradície sociologizujúcej historiografie, ktorá sa začala presadzovať už v medzivojnovom období, narazila tradícia písania národných príbehov na kritiku umocnenú ešte všeobecnou kritikou ideológie nacionalizmu, ktorý priviedol svet k vojnám, genocídam, etnickým čistkám...Dušan Kováč
STÁHNOUT ČÍST
Bystricky klucove - bazár - Bazoš.sk
BYSTRICKÝ, Valerián - KOVÁČ, Dušan - PEŠEK, Jan a kolektív. Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848 - 1992. Bratislava : VEDA, 2012. FERENČUHOVÁ, Bohumila - ROGUĽOVÁ, Jaroslava a kolektív. Občianska spoločnosť a politická kultúra. Kapitoly z dejín Slovenska 1918 - 1938.
Kľúčové problémy moderných slovenských dejín (Valerián ...
VOJÁČEK, Ladislav. Valerián Bystrický - Dušan Kováč - Jan Pešek (Hrsg.) Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848 - 1992. Journal on European History od Law, London: STS Science Centre, 2013, roč. 4, č. 1, s. 103-105. ISSN 2042-6402. Další formáty: BibTeX LaTeX RIS
SOUVISEJÍCÍ KNIHY