Teologická etika Nového zákona eBook

Fatimma.cz Teologická etika Nového zákona Image

INFORMACE

Teologická etika Nového zákona je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Eduard Lohse. Přečtěte si s námi knihu Teologická etika Nového zákona na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Teologická etika Nového zákona.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,40 MB

ISBN: 8080810726

POPIS
"Nový zákon nepozná pojem etiky, zdôrazňuje však úlohu premýšľať nad životom a ukázať, ako má vyzerať patričné konanie... Všetky novozákonné spisy sa vzťahujú na určitú situáciu ranokresťanského spoločenstva a nie sú teda systematickou rozpravou o etike, ktorá by sa venovala určitým témam na spôsob traktátu. Etické ponaučenie z nich vyplýva ako konkrétna výzva." (Eduard Lohse) Autor predkladá náčrt novozákonnej etiky v historickom poradí. Začína Ježišovým ohlasovaním, resp. kerygmou raného kresťanstva,potom sa venuje veľkým teologickým svedkom Nového zákona - Pavlovi, synoptickým evanjeliám a jánovským spisom. Napokon sa venuje tzv. neskorým spisom - deuteropavlovským a katolíckym listom a Apokalypse.
STÁHNOUT ČÍST
Aplikovaná etika Mgr. - Katolická teologická fakulta
Je v souladu s Nařízením vlády č. 275/2016 o katalogu prací i Směrnicí EU 2005/36/ES dle kódu regulované jednotky 655 a dle regulujícího právního předpisu ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Katedra Nového zákona - Evangelická teologická fakulta
Všechny informace o produktu Kniha Lohse Eduard - Teologická etika Nového zákona, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Lohse Eduard - Teologická etika Nového zákona.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY