Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl eBook

Fatimma.cz Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl Image

INFORMACE

Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Dana Kovárová. Přečtěte si s námi knihu Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,95 MB

ISBN: 9788081206542

POPIS
Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 3. ročník ZŠ, šitý na mieru štátnej učebnici, ponúka inovatívny spôsob práce, pri ktorom si žiaci precvičujú pravopisnú, morfologickú, lexikálnu i textotvornú kompetenciu.Pracovný zošit spĺňa požiadavky iŠVP a pri jeho príprave autorky zohľadnili aj potreby deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Súčasťou pracovného zošita sú i časti „Otestuj sa“, prostredníctvom ktorých sa žiaci zoznamujú s testovacími úlohami.Pracovný zošit je obsahuje množstvo zaujímavých úloh na dopĺňanie, spájanie či hľadanie pravopisných javov. Rovnako podnecuje kreativitu žiakov pri práci s textom a ich kognitívne kompetencie rozširuje v náročnejších úlohách. Okrem toho v nich možno nájsť aj explanáciu problematických pravopisných javov a ich precvičovanie.Séria obsahuje Zošity pre učiteľa, v ktorých sa nachádzajú správne riešenia úloh, či návrhy možných riešení. Učiteľovi sa tak dostáva plný komfort pri práci s pracovným zošitom.
STÁHNOUT ČÍST
Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl | učebnice ...
Materiály k sérii titulov - Slovenský jazyk prvý stupeň základných škol. Aitec vydavateľstvo . Zákaznícky servis 02 /43 63 27 51, 52, 58 0905 724 168 [email protected] Nákupný košík. Nákupný košík 0 ks 0,00 € ... Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ - pracovný zošit
Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl - Pracovný ...
Spracovaním nadväzuje na koncepciu učebnice Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ. Učivo je prezentované modernou a prehľadnou formou, graficky je členené na jazykovú a komunikačnú zložku, v cvičeniach sa tieto zložky integrujú a prelínajú. ... Slovenský jazyk pre 2. - 4. ročník základných škôl Bežná cena: ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY