Scriptores Regni Bohemiae I / Spisovatelé království českého I eBook

Fatimma.cz Scriptores Regni Bohemiae I / Spisovatelé království českého I Image

INFORMACE

Scriptores Regni Bohemiae I / Spisovatelé království českého I je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Johann Peter Cerroni. Přečtěte si s námi knihu Scriptores Regni Bohemiae I / Spisovatelé království českého I na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Scriptores Regni Bohemiae I / Spisovatelé království českého I.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,96 MB

ISBN: 9788070074480

POPIS
Slovníkem spisovatelů Království českého Scriptores Regni Bohemiae, jehož autorem byl moravský zemský úředník, historik a sběratel Johann Peter Cerroni (1753-1826), vrcholí několik desítek let trvající snahy řady učenců druhé poloviny 18. století postihnout dějiny vzdělanosti českého státu v souladu s konceptem historia litteraria. Do svého slovníku, který tvoří celkem 24 abecedně řazených svazků, zařadil Cerroni všechny jemu známé vzdělance Českého království. Protože doufal v přijetí díla i mimo jazykově české či německé oblasti, zvolil jako jazyk své práce latinu. Ačkoli byl Cerroni za svého života ve světě učenců respektován a svými kolegy nabádán, aby výsledky své historické práce publikoval, k jejich vydání nakonec nedošlo. První svazek edice Cerroniho slovníku učenců zpřístupňuje dva počáteční díly práce. Na zpracování hesel se podílejí latinisté, germanisté, bohemisté a hebraista, kteří edici opatřili textově-kritickým aparátem a výkladovými poznámkami a přeložili latinské biogramy učenců do češtiny.
STÁHNOUT ČÍST
Spisovatelé Království českého. Díl I.: A--B: Scriptores ...
Slovníkem spisovatelů Království českého Scriptores Regni Bohemiae, jehož autorem byl moravský zemský úředník, historik a sběratel Johann Peter Cerroni (1753-1826), vrcholí několik desítek let trvající snahy řady učenců druhé poloviny 18. století postihnout dějiny vzdělanosti českého státu v souladu s konceptem historia litteraria.
Johann peter cerroni spisovatele kralovstvi ceskeho dil i ...
Slovníkem spisovatelů Království českého Scriptores Regni Bohemiae, jehož autorem byl moravský zemský úředník, historik a sběratel Johann Peter Cerroni (1753-1826), vrcholí několik desítek let trvající snahy řady učenců druhé poloviny 18. století postihnout dějiny vzdělanosti českého státu v souladu s konceptem historia litteraria.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY