Vytváření nepřítele eBook

Fatimma.cz Vytváření nepřítele Image

INFORMACE

Vytváření nepřítele je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Wendy Goldman. Přečtěte si s námi knihu Vytváření nepřítele na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Vytváření nepřítele.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,16 MB

ISBN: 9788024626307

POPIS
Kniha zkoumá mezilidské vztahy a vzorce chování v letech 1937 až 1938 v Sovětském svazu, tedy v období velkého teroru. Na osudech jednotlivých zaměstnanců tří velkých moskevských továren autorka ukazuje, jak masové operace (zatýkání určitých skupin obyvatel) a výzvy vedoucích představitelů komunistické strany k odhalování „skrytých nepřátel“ uvedly do pohybu dynamiku teroru, před jehož destruktivní silou nakonec nebyl nikdo v bezpečí. Záplavy udání a štvanice na „maskované záškodníky“ vytvořily z běžného pracovního prostředí past, do které se mohl chytit kdokoliv. Bez ohledu na důkazy či loajalitu vůči straně. Obvinění na základě společenských vazeb pak rozšiřovala počet postižených o rodinné příslušníky, spolupracovníky a známé. Autorka sice nezpochybňuje zodpovědnost politických elit v čele s J. V. Stalinem, zároveň ale ukazuje, že „obyčejní lidé“ nebyli pouze oběťmi teroru. Řevnivost mezi jednotlivými pracovníky, osobní konflikty i obranné strategie, jako např. preventivní udávání, naopak pomáhaly roztáčet kola teroru a po jistou dobu znemožňovaly z něj nalézt jakékoliv východisko. Goldmanová tak prostřednictvím příběhů konkrétních lidí přesvědčivě polemizuje s totalitaristickým pojetím – v českém prostředí stále populárním – rozdělujícím společnost stalinské (či obecně komunistické) diktatury na aktivní ovládající a pasivní ovládané.
STÁHNOUT ČÍST
Vytváření nepřítele - Wendy Z. Goldman | Knihy Dobrovský
Petr Melichar - vytváření nepřítele. ... komunistický systém vytvořil "nepřítele režimu". Dopisoval si totiž s kamarádem, který utekl do Německa a přidal se k CIC. Otec Petra Melichara byl proto uvězněn, a tím se stal opravdu skutečným "nepřítelem režimu". ...
Kniha: Vytváření nepřítele - Umberto Eco | Knihy.ABZ.cz
Vytváření nepřítele. Udávání a zastrašování ve stalinském Rusku Goldman Wendy Z. Karolinum 2015. brožovan ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY