Nový občanský zákoník eBook

Fatimma.cz Nový občanský zákoník Image

INFORMACE

Hledáte knihu Nový občanský zákoník? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2014 a autorem je Monika Štýsová? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Nový občanský zákoník.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,16 MB

ISBN: 9788024751634

POPIS
Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. V první části čtenář získá přehled o základních zásadách nového občanského zákoníku. Jde o základní pilíře, na kterých je nová právní úprava postavena a které jsou vodítkem pro interpretaci a aplikaci dalších zákonných ustanovení. Vysvětlujeme nově pojmy fyzická a právnická osoba, osobnost, svéprávnost. Vysvětlíme, jak vzniká právnická osoba, jaké má orgány, jak se mění a jak zaniká. Dále se věnujeme smluvnímu i zákonnému zastoupení a speciálním podmínkám zastoupení členem domácnosti a zastoupení podnikatele. Získáte základní představu o věcech a právních skutečnostech, tedy právních jednáních a právních událostech.
STÁHNOUT ČÍST
Občanský zakoník - 89/2012 Sb. | Zákony.centrum.cz
1. ledna 2014 nabude účinnosti zákon 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. Předchozí mnohokrát novelizovaná verze občanského zákoníku (zákon 40/1964 Sb.), účinná až do konce roku 2013, vstoupila v platnost v roce 1964, po její razantnější úpravě se volalo už mnoho let. Hlavním cílem občanského zákoníku účinného od roku 2014 je sjednocení všech úprav ...
Nový občanský zákoník (NOZ) - veselydomecek.cz
Nový občanský zákoník a nájemní vztahy. Nejpozději k nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Občanského zákoníku (dále také jen jako „NOZ") čeká odbornou, ale i laickou veřejnost, nelehký úkol seznámit se s tímto rozsáhlým předpisem, uvědomit si zaváděné novinky a jejich dopady.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY