Tripartitum eBook

Fatimma.cz Tripartitum Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Tripartitum! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Tripartitum a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Tripartitum.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,80 MB

ISBN: 9788089363247

POPIS
Tripartitum z pera Štefana Werbőczyho je našou najvýznamnejšou zbierkou obyčajového práva z obdobia feudalizmu. Tým, že u nás platila rekordne dlho (1517 - 1950), sa stala takpovediac svetovým unikátom - zbierkou stredovekých obyčají, ktoré veľmi dlho neboli v rozpore s modernými právnymi predpismi. Nie je len súkromnoprávnou pamiatkou (aj keď v nej dominujú súkromnoprávne normy), ako sa často u nás tvrdí, ale obsahuje aj množstvo verejnoprávnych ustanovení. Umožňuje čitateľovi preniesť sa v čase o niekoľko storočí späť a stať sa účastníkom súdnych pojednávaní so všetkým, čo k tomu patrí.Kniha, ktorá je unikátom nielen v našich, ale aj vo svetových právnych dejinách, by mala byť súčasťou knižnice každého slovenského právnika, ktorý chce poznaním minulosti pochopiť súčasnosť a azda do istej miery ovplyvniť budúcnosť slovenského práva.
STÁHNOUT ČÍST
Tripartitum | work by Werböczi | Britannica
Zveršované Opus tripartitum tak stelesňuje nielen koniec etapy právneho humanizmu, ale tiež nástup obdobia moderného vedeckého, univerzitného skúmania práva s dôrazom na dogmatiku právnych noriem. Príznakom tohto smerovania pritom môže byť už aj skutočnosť, že sám Okoličáni nezveršoval „prológ", teda ...
Philodendron tripartitum Houseplant Care—63 of 365 - YouTube
Tripartitum Hármaskönyv (1514) NEMES MAGYARORSZÁG SZOKÁSJOGÁNAK HÁRMASKÖNYVE MELYET WERBŐCZY ISTVÁN A KIRÁLYI FELSÉG SZEMÉLYES JELENLÉTÉNEK HELYTARTÓJA, A LEGNAGYOBB GONDDAL KÉSZÍTETT ULÁSZLÓ ÚRNAK a fenséges fejedelemnek és úrnak, Isten kegyelméből Magyarország és Csehország királyának stb., a legkegyelmesebb úrnak
SOUVISEJÍCÍ KNIHY