Bytové družstvo eBook

Fatimma.cz Bytové družstvo Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Bytové družstvo! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Bytové družstvo a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Bytové družstvo.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,96 MB

ISBN: 9788074001277

POPIS
Hlavní pozornost je zde věnována dosud jen nedostatečně zpracované problematice družstevní komplexní bytové výstavby, která měla pro formování novodobé tváře bytového družstevnictví zásadní význam, a s tím bezprostředně související problematice převodů družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů do vlastnictví členů těchto bytových družstev podle zákonů č. 42/1992 Sb. a č. 72/1994 Sb. Zajímavě zpracovány jsou i některé další otázky bytových družstev nově vznikajících po roce 1992 s přihlédnutím k jejich specifickým odchylkám.Předkládaná publikace je proto určena jak odborné právní veřejnosti, tak i studentům právnických fakult, členům bytových družstev a samozřejmě každému zájemci o problematiku bytového družstevnictví.
STÁHNOUT ČÍST
BD P - Bytové družstvo Petržalka
Bytové družstvo Skuteckého - Laudova Laudova 1385/31, Praha 6 - Řepy, 16300, IČ 24128228 , číslo účtu čís. účtu 2901022062/2010, dat. schránka vjf4mds , zapsána v OR Spisová značka: Dr 7642 vedená u Městského soudu v Praze, zapsáno dne 16.
Bytové družstvo Skuteckého - Laudova
MÁJ, stavební bytové družstvo provádí správu bytů po celou dobu svého trvání, tj. od roku 1974 a spravuje: 4590 bytů v městských částech:
SOUVISEJÍCÍ KNIHY