Chemie pro SOŠ nechemického zaměření eBook

Fatimma.cz Chemie pro SOŠ nechemického zaměření Image

INFORMACE

Hledáte knihu Chemie pro SOŠ nechemického zaměření? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je Martin Čapek Adamec? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Chemie pro SOŠ nechemického zaměření.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,78 MB

ISBN: 9788088057550

POPIS
Učebnice poskytuje soubor poznatků o chemických látkách, jevech, zákonitostech a vztazích mezi nimi, který je vhodný pro výuku ve vzdělávací oblasti Přírodovědné vzdělávání – Chemické vzdělávání ve variantě A. Učebnice má udělenu doložku MŠMT pod č. j. MSMT-5624/2019-9. Učebnice je určena pro pedagogická lycea, ekonomická lycea, zemědělské a lesnické obory, zdravotnické obory, školy zaměřené na bezpečnostně právní činnost a další. Text učebnice je uspořádán do 11 kapitol. Na levých stranách učebnice jsou zpracovány důležité poznatky, které by si žák měl osvojit. Pravá strana učebnice obsahuje doplňující informace k poznatkům uváděným na straně levé. Jedná se o historické i aktuální zajímavosti, které se s učivem pojí; o obrázky, vzorce či schémata, které poznatky dobře ilustrují, a úlohy, které žákům napomohou ověřit si získané znalosti.Na konci učebnice naleznete výsledky, řešení vybraných úloh a rejstřík.
STÁHNOUT ČÍST
Chemie pro stujní obory SOŠ SOU nechemického zaměření ...
Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření. Cena s DPH 199,00 Cena bez DPH ... Učebnice chemie pro střední školy. Kniha je určena středním odborným školám a učilištím nechemického zaměření, které vyžadují obecné znalosti základů chemie.
Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření ...
Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření Blažek . Učebnice prověřená školní praxí je určena středním školám, které vyžadují globální, obecné znalosti základů chemie. Má schvalovací doložku MŠMT ČR.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY