Právo životného prostredia eBook

Fatimma.cz Právo životného prostredia Image

INFORMACE

Hledáte knihu Právo životného prostredia? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno none a autorem je B. Rosa? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

NÁZEV SOUBORU: Právo životného prostredia.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,80 MB

ISBN: 0

POPIS
Prvá publikácia z dlhodobého projektu publikácií týkajúcich sa životného prostredia je zameraná na výklad zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia. Cieľom tejto publikácie, ktorá je prvá svojho druhu na Slovensku, je sprístupniť úplné znenia právnych predpisov upravujúcich túto problematiku (okrem už spomenutého základného predpisu aj zákon č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia, zákon č. 311/1992 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a vyhlášky č. 111/1993 Z.z. a č. 112/1993 Z.z.), ktoré sú vzhľadom na viaceré novelizácie neprehľadné, a zároveň poskytnúť odbornej verejnosti výklad jednotlivých ustanovení spomenutých predpisov vrátane ich spätosti s inými právnymi predpismi. Publikácia je určená predovšetkým prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia, obciam, pracovníkom orgánov štátnej správy, právnikom, ale aj mimovládnym organizáciám s environmentálnym zameraním, a každému, kto sa chce oboznámiť s predpismi na úseku ochrany ovzdušia. Možno ju využiť aj ako pomôcku pri vzdelávaní zameranom na ochranu ovzdušia.
STÁHNOUT ČÍST
Právo životného prostredia - Soňa Košičiarová a kol ...
Medicínske právo (61) Medzinárodné a európske právo (404) Občianske právo (608) Obchodné právo (369) Pracovné právo (365) Právna veda (98) Právna a politická filozofia (11) Právo IT (34) Právo sociálneho zabezpečenia (100) Právo životného prostredia (64) Rímske právo (36) Správne právo (242) Stavebné a pozemkové ...
Ekonomika životného prostredia - EuroEkonóm.sk
Ochrana životného prostredia alebo zriedkavo environmentálna ochrana sú (podľa zákona č. 17/1992 Zb.) činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia alebo sa toto znečisťovanie alebo poškodzovanie obmedzuje a odstraňuje. Zahŕňa ochranu jeho jednotlivých zložiek alebo konkrétnych ekosystémov a ich vzájomných väzieb, ale aj ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY