Ochrana proti prírodným katastrofám - Povodne eBook

Fatimma.cz Ochrana proti prírodným katastrofám - Povodne Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Ochrana proti prírodným katastrofám - Povodne! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Ochrana proti prírodným katastrofám - Povodne a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Ochrana proti prírodným katastrofám - Povodne.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,54 MB

ISBN: 0

POPIS
Tento CD - produkt Vám prinášalegislatívne východiská problematiky ochrany proti povodniam, sankcie za porušenie povinností subjektov vykonávajúcich ochranu pred povodňami a opatrenia zabezpečujúce ochranu proti povodniam.Obsah•Úvod•História protipovodňovej ochrany na území Slovenska•História povodní na Slovensku•Základná terminológia z oblasti vodného hospodárstva, Legislatívne východiská problematiky ochrany proti povodniam a Sankcie za porušenie povinnosti subjektov vykonávajúcich ochranu pred povodňami•Základná terminológia z oblasti vodného hospodárstva podľa STN 75 0120 Vodné hospodárstvo Hydrotechnika Terminológia•Legislatívne východiská problematiky ochrany proti povodniam•Sankcie za porušenie povinností subjektov vykonávajúcich ochranu pred povodňami•Opatrenia zabezpečujúce ochranu proti povodniam•Úvod•Absolútna a čiastočná ochrana•Rozdelenie protipovodňových opatrení•Preventívne opatrenia•Operatívne opatrenia•Stanovenie N-ročných maximálnych prietokov•Úvod•Spôsob stanovenia a spoľahlivosť údajov o N-ročných maximálnych prietokoch•Stanovenie N-ročných maximálnych prietokov vo vodomerných staniciach•Stanovenie N-ročných maximálnych prietokov na tokoch bez vodomerných staníc pri povodiach s plochou väčšou ako 20 km2•Stanovenie charakteristík N-ročných prietokových vĺn v profiloch mimo vodomerných staníc•Stanovenie N-ročných maximálnych prietokov pre malé povodia s tokmi bez vodomerných pozorovaní•Záver
STÁHNOUT ČÍST
ochrana prírodných území - Slovenštino-Čeština Slovník ...
Ochrana proti vlhkosti sa vytvára v dvoch fázach. Aj pred odlievaním betónu je potrebné zakryť strešnú stenu zastrešením, vybratie a jeho dno. Keď je vysušená vrstva vysušená, ruberoid sa položí znova, ale už na dokončenú plošinu. Tým sa zabráni vniknutiu podzemnej vody do plotu a jeho postupnému zničeniu.
povodne | Južné Slovensko
Tento talizman zobrazuje kalendár Aztékov, slnečný kameň, oltár s astrologickými symbolmi. Účinkuje ako ochrana proti prírodným katastrofám. Zabalené v krabičke s čiernou šnúrkou.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY