Verejná správa 11/2008 eBook

Fatimma.cz Verejná správa 11/2008 Image

INFORMACE

Hledáte knihu Verejná správa 11/2008? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2008 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Verejná správa 11/2008.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,80 MB

ISBN: 13370448

POPIS
- Nový školský zákon- Zákon o priestupkoch - novela- Finančné vzťahy s Európskou úniou- Daňové tajomstvo- Energetické dane - novela zákona- Zákon o službách zamestanosti - novely- Výkon práce vo verejnom záujme- Autorizovaný architekt- Ochrana a využívanie poľnohospodárskej pôdy - novela zákona- Financovanie základných škôl, stredných škôl a školských zariadení - charakteristika zmien
STÁHNOUT ČÍST
Čiastka 10 Vydaná 28. 11. 2008, Ministerstvo vnútra SR ...
› Úvod › Veřejná správa › Volené orgány kraje. Zpráva Výstupy z jednání zastupitelstva - volební období 2008-2012 datum konání program usnesení zápis; 1. zasedání: 13. 11. 2008:
E-OBCE.sk - Informácie o obciach a mestách Slovenska
Postupy účtovania. Opatrenie Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92 zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (pôvodné znenie uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2003). Úplné znenie opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY