Spoločnosť s ručením obmedzeným eBook

Fatimma.cz Spoločnosť s ručením obmedzeným Image

INFORMACE

Hledáte knihu Spoločnosť s ručením obmedzeným? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2014 a autorem je Ján Golian? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Spoločnosť s ručením obmedzeným.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,58 MB

ISBN: 9788089635153

POPIS
Výsledkom úsilia kolektívu zostavovateľov je komplexné, prehľadné a veľmi výstižné spracovanie judikatúry v rámci problematiky spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločnosť s ručením obmedzeným je nositeľkou množstva inšpiratívnych prvkov tak v teoretickej, ako aj v praktickej rovine, čo potvrdzuje aj rozhodovacia prax súdov. V porovnaní s inými obchodnými spoločnosťami spoločnosť s ručením obmedzeným má nesporné ekonomické výhody a široké možnosti využitia, čím sa právna forma spoločnosti s ručením obmedzeným stala jednou z najrozšírenejších podnikateľských foriem. Cieľom predkladanej publikácie je poukázať na aplikačné problémy, z ktorých mnohé vyplývajú z platnej právnej úpravy. Zároveň by publikácia mala odbornej verejnosti pomôcť pri riešení každodenných situácií tak, aby poskytovala aj priestor pre komplexné ponímanie jednotlivých čiastkových problémov. Vybraté zaujímavé rozhodnutia slovenských, ako aj českých súdov boli vhodne upravené tak, aby čitateľ mal prehľad o rozhodovacej praxi. Publikácia je systematicky koncipovaná do deviatich častí. Zatriedenie jednotlivých rozhodnutí do konkrétnej časti je v mnohých prípadoch len orientačné, keďže konkrétna právna veta často rieši viacero problémov týkajúcich sa tejto problematiky. Pevne veríme, že predkladaná publikácia bude pre čitateľov prínosná a podnetná. Čitateľom prajeme, aby im priniesla nové poznatky, zaujímavú diskusiu a výmenu názorov.
STÁHNOUT ČÍST
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť s ručením obmedzeným (abbreviation spol. s r. o. or s. r. o.; literal translation: "company with limited liability") is a Slovak law business entity, the legal structure for a private limited liability company. It is the rough equivalent of United States LLC and United Kingdom (and certain Commonwealth countries) Ltd.It is regulated under § 105 - 153 of Act.
TEHO | Tepelné Hospodárstvo - prinášame teplo pre život
Spoločnosť s ručením obmedzeným: Konanie v spoločnosti: Konanie: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Telofóny: Typ: Telefón:
SOUVISEJÍCÍ KNIHY