Správa daní pro ekonomy eBook

Fatimma.cz Správa daní pro ekonomy Image

INFORMACE

Správa daní pro ekonomy je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Václav Boněk. Přečtěte si s námi knihu Správa daní pro ekonomy na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Správa daní pro ekonomy.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,11 MB

ISBN: 9788073577018

POPIS
Text shrnuje atributy procesů kolem správy daní v České republice s přihlédnutím k novému procesnímu daňovému právu. Nahlíží správu daní z pohledu ekonomických subjektů, které nesou administrativní náklady správy daní.Je rozdělen na dvě části. První část rozebírá základní pojmy, se kterými správa daní pracuje. Dále se zaměřuje na osoby, které se zúčastní správy daní, a jejich procesní postavení. Značná pozornost je věnována zásadám, které se při správě daní aplikují, a jejich interpretaci. Rozsáhlá kapitola je věnována rovněž náležitostem správy daní v časně časového horizontu, tj. pravidel pro průběh lhůt při správě daní. Druhá část textu analyzuje celý proces správy daní počítaje sběrem informací o daňových subjektech (registrační řízení či vyhledávací činnost) až po placení a vymáhání daní. Po obecném rozboru nastavení daňového řízení text zkoumá řízení nalézací i placení daní.V závěru textu jsou zmíněny i zvláštní postupy při správě daní, jako je závazné posouzení při prominutí daně. Samostatná kapitola je věnována sankcím při správě daní.Kniha je určena každému, kdo musí jednat se správcem daně anebo kdo chce mít základní přehled o tom, jak spravování daní u nás probíhá.
STÁHNOUT ČÍST
Správa daní pro ekonomy - Online catalog of the University ...
Úvod > Nové knihy > Učebnice, odborná literatura > Zákony, předpisy, normy > Daně > Alena Vančurová; Václav Boněk - Správa daní pro ekonomy Nové knihy Beletrie pro dospělé
Správa daní pro ekonomy - Alena Vančurová | Databáze knih
Správa daní pro ekonomy Přihlášení ... První část rozebírá základní pojmy, se kterými správa daní pracuje. Dále se zaměřuje na osoby, které se zúčastní správy daní, a jejich procesní postavení. Značná pozornost je věnována zásadám, které se při správě daní aplikují, a jejich interpretaci. ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY