Zaistenie osôb v trestnom konaní eBook

Fatimma.cz Zaistenie osôb v trestnom konaní Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Zaistenie osôb v trestnom konaní! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Zaistenie osôb v trestnom konaní a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

NÁZEV SOUBORU: Zaistenie osôb v trestnom konaní.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,76 MB

ISBN: 0

POPIS
Publikácia obsahuje podrobný rozbor inštitútu zaistenia osoby, ktorý je upravený jednak v medzinárodných dokumentoch a jednak v našom Trestnom poriadku. Autor stručne rozoberá ústavné právo na osobnú slobodu, ktoré je súčasťou ľudských práv zakotvených v medzinárodných dokumentoch, historický vývoj inštitútu zaistenia u nás, právnu úpravu tohto inštitútu v niektorých štátoch (USA, Francúzsko, Nemecko a ďalšie). Jadrom publikácie je však podrobný výklad o jednotlivých prostriedkoch zaistenia osoby podľa Trestného poriadku (predvolanie, predvedenie, zadržanie, zatknutie obvineného, väzba, rozhodovanie o väzbe, prostriedky nahrádzajúce väzbu, trvanie väzby, väzba v osobitných prípadoch a pod.). V poslednej časti publikácie autor venuje pozornosť najmä realizácii zaisťovacích opatrení v trestnoprocesnej praxi, pričom poukazuje najmä na najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky v postupe orgánov činných v trestnom konaní. V závere publikácie sú prílohy, v ktorých sú vzory niektorých podaní a výsledky prieskumu.Publikácia bude vhodnou pomôckou najmä pre orgány polície, vyšetrovateľov, sudcov a advokátov.
STÁHNOUT ČÍST
Judikatúra vo veciach zaistenia osôb a vecí - najpravo.sk
Orgán činný v trestnom konaní a súd je povinný poškodeného poučiť o jeho právach a poskytnúť mu plnú možnosť ich uplatniť. Ide o právo poškodeného byť poučený o svojich práva, ktoré má v trestnom konaní. Poučovacia povinnosť sa môže týkať výlučne procesných práv poškodeného.
Trestné právo - epravo.sk
Čl. I. Základné ustanovenia § 1 (1) Tento zákon upravuje postup justičných orgánov Slovenskej republiky v trestnom konaní pri vydávaní, uznávaní a vykonávaní príkazu na zaistenie majetku v Európskej únii (ďalej len „príkaz na zaistenie"). (2) Tento zákon sa použije len vo vzťahu k tým členským štátom Európskej únie (ďalej len „členský štát"), ktoré ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY