Mária eBook

Fatimma.cz Mária Image

INFORMACE

Mária je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Francine Rivers. Přečtěte si s námi knihu Mária na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2006

NÁZEV SOUBORU: Mária.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,55 MB

ISBN: 8071415464

POPIS
Cyklus noviel Francine Riversovej o výnimočných biblických ženách sa završuje rozprávaním o Ježišovej matke Márii. Keďže evanjeliové správy o nej sú viac ako skromné, autorka sa prostredníctvom umeleckých prostriedkov a dostupných historických reálií usiluje svoje rozprávanie rozšíriť. Približuje dramatické okolnosti Máriinho sobáša s Jozefom, keď už počala z Ducha Svätého. Dôležité miesto v jej rozprávaní má Pokušiteľ, usilujúci sa nahlodať jej dôveru v naplnenie prisľúbenia. Opisuje Máriin vnútorný konflikt medzi duchovným chápaním Ježišovho poslania a medzi očakávaním, ktoré mal voči mesiášovi vyvolený národ utláčaný Rimanmi. Mária poslušne prijala poslanie, ktoré jej zveril Boh. Darovala život Božiemu Synovi a odovzdane prijala jeho údel, ktorý ho priviedol na kríž. Vzkriesenie jej Syna bolo pre ňu odmenou…
STÁHNOUT ČÍST
Mária z Anjou - Wikipédia
Mária sa mala stať manželkou Žigmunda Luxemburského, syna českého kráľa a cisára Svätej rímskej ríše, Karola IV. Slávnostné zásnuby sa konali v roku 1379 v Trnave. Žigmund mal vtedy necelých 12 rokov a Mária 8. Žigmund zostal v Uhorsku, aby sa naučil jazyk a zvyky. Ľudovít si ho veľmi obľúbil, ale kráľovná Alžbeta ...
MUDr. Mária Oškerová (Mělník) • Firmy.cz
Mária (héberül: Mirjám, arámi nyelven: מרים [Maryām], görögül: Μαρια[μ], latinul: Maria) a Biblia (Újszövetség) és a Korán egyik alakja, Jézus édesanyja.. A katolikus, görögkeleti, anglikán hagyományban Mária az Isten anyja (latin: Mater Dei, görög: Theotokosz), mely dogmát az efezusi zsinat 431-ben hirdette ki. A protestáns irányzatok elutasítják ezt a ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY