Judikatúra vo veciach verejného obstarávania eBook

Fatimma.cz Judikatúra vo veciach verejného obstarávania Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Judikatúra vo veciach verejného obstarávania! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Judikatúra vo veciach verejného obstarávania a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Judikatúra vo veciach verejného obstarávania.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,47 MB

ISBN: 9788081682193

POPIS
Ďalší výber judikatúry z populárnej edície nášho vydavateľstva obsahuje súdne rozhodnutia, ktoré sudcovia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vydali alebo použili ako interpretačné pomôcky pri súdnom prieskume zákonnosti rozhodnutí vo veciach týkajúcich sa zákona o verejnom obstarávaní. Základ tvoria rozsudky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, doplnkom sú uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky. Všetky rozhodnutia sú skrátené.Pridanou hodnotou výberu judikatúry je aj to, že na vybrané problémy autori upozorňujú v osobitnej poznámke.Judikatúra v Slovenskej republike plní funkciu presvedčovacieho precedensu a je použiteľná ako argumentačný nástroj. Posúdenie, či konkrétny prípad má prvky niektorého z judikovaných prípadov, je vecou konkrétnych okolností.Publikácia ako pomôcka pri aplikácii zákona o verejnom obstarávaní môže slúžiť širokej verejnosti, najmä uchádzačom, verejným obstarávateľom, obstarávateľom, osobám podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní a každému, kto sa na procese verejného obstarávania zúčastňuje.
STÁHNOUT ČÍST
PDF Rozhodnutia Európskeho súdneho dvora (ECJ) v oblasti ...
Kniha: Judikatúra Súdneho dvora EÚ Autor: Marek Griga; Juraj Tkáč Podtitul: Vo veciach verejného obstarávania. Predpisy verejného obstarávania upravujú pri zohľadnení rozličných faktorov trhových síl konkrétne postupy, ako čo najracionálnejšie, najtransparentnejšie a ...
Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania
Knihy, filmy a hry v internetovej predajni Vydavateľstva Matice slovenskej. Klenoty slovenskej literatúry, odborné knižky i detská literatúra. Zĺavy až 50%.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY