Verejná správa 10/2011 eBook

Fatimma.cz Verejná správa 10/2011 Image

INFORMACE

Verejná správa 10/2011 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Verejná správa 10/2011 na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Verejná správa 10/2011.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,99 MB

ISBN: 13370448

POPIS
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, Rozpočtové hospodárenie, Záverečná práca na vysokej škole,...
STÁHNOUT ČÍST
Veřejná správa | epravo.cz
verejná správa Obsah: 1. Verejná správa v systéme trojdelenia verejnej moci 2. Pojem verejnej správy 3. Verejný záujem 4. Správny orgán 5. Technicko-organizačné princípy výstavby verejnej správy 6. Manažment vo verejnej správe 7. Vzťahy vo verejnej správe 8. Správne právo 9. Princíp zákonnosti vo verejnej správe 10.
Veřejná konzultace č. IX/2011 - Odborná konzultace k ...
Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY