MemoMapka matematiky 1 eBook

Fatimma.cz MemoMapka matematiky 1 Image

INFORMACE

MemoMapka matematiky 1 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu MemoMapka matematiky 1 na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: MemoMapka matematiky 1.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,35 MB

ISBN: 9788089160754

POPIS
MemoMapka matematiky 1 obsahuje všetky dôležité pojmy a poznatky z matematiky v rozsahu učiva 1. až 4. ročníka ZŠ. Je to praktická pomôcka pre žiakov, učiteľov a rodičov, pretože umožní lepšie pochopenie a osvojenie si učiva matematiky.V MemoMapke matematiky 1 sa žiak dozvie, čo je to číslo, číslica, desiatková sústava, postupnosť, čo sú body, čiary v rovine, úsečky a informácie o uhloch.Naučí sa:* určiť polohu čísla,* učiť matematické vzťahy väčšie, menšie a rovnaké,* sčítavať a odčítavať s prechodom cez desiatku,* počítať do 10 000,* násobiť a deliť,* sčítavať, odčítavať, deliť a merať úsečky,* počítať obvod a obsah geometrických útvarov: trojuholníka, štvorca, obdĺžnika, kružnice a kruhu.MemoMapka je užitočná pomôcka na každodenné používanie pri vyučovaní ako aj na opakovanie učiva v 5. ročníku základnej školy.Edícia MemoMapky predstavuje sadu titulov určených zvlášť pre 1. a 2. stupeň základnej školy. Jednotlivé MemoMapky obsahujú všetky dôležité pojmy a poznatky z učiva konkrétnych predmetov na základnej škole. Je to praktická pomôcka pre žiakov, učiteľov a rodičov, pretože umožňuje lepšie pochopenie a osvojenie si učiva konkrétnych predmetov, bez ktorého sa ďalej žiaci nezaobídu.Plnofarebné, prehľadné spracovanie obsahuje okrem vysvetlení aj konkrétne príklady, ilustrácie, schémy, fotografie a názorné ukážky, ktoré napomôžu lepšie pochopiť učivo. V blokoch učiva sú vzájomne prepojené znalosti z jednotlivých ročníkov.MemoMapky sú užitočnou a vhodnou pomôckou pre každodenné používanie pri vyučovaní a tiež na opakovanie učiva.
STÁHNOUT ČÍST
MemoMapka matematiky 1 - brožovaná vazba, slovenský jazyk ...
MemoMapka matematiky 1 obsahuje všetky dôležité pojmy a poznatky z matematiky v rozsahu učiva 1. až 4. ročníka ZŠ. Je to praktická pomôcka pre žiakov, učiteľov a rodičov, pretože umožní lepšie pochopenie a osvojenie si učiva matematiky. V MemoMapke matematiky 1 sa žiak dozvie, ...
Matematika Didaktis | Zboží.cz
vstoupit do košíku. Autoři. A; Á; B; C; Ć; Č; D; Ď; Đ; E; É; F; G; H; I; Í; J; K; L; Ł; M; N; O; Ö; Ó; Ô; P; Q; R; Ř; S; Ś; Š; T; Ť; U; Ü; Ú; V; W ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY