Matematika – Premena jednotiek eBook

Fatimma.cz Matematika – Premena jednotiek Image

INFORMACE

Matematika – Premena jednotiek je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Monika Reiterová. Přečtěte si s námi knihu Matematika – Premena jednotiek na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Matematika – Premena jednotiek.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,97 MB

ISBN: 9788055150222

POPIS
Prehľadné tabuľky sú vynikajúcimi pomôckami pre žiakov a študentov na rýchle zopakovanie učiva. Na malom priestore sú v nich zhrnuté a prehľadne usporiadané všetky najdôležitejšie údaje z daného odboru.
STÁHNOUT ČÍST
Matematika - Premena jednotiek | učebnice pre základné ...
Datakabinet / Všetky vzdelávacie materiály / ISCED 1 / 3. ročník ZŠ / Matematika / Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000 / Premeny jednotiek dĺžky - mm, cm, dm, m, km / Premeny jednotiek - základy
Premena jednotiek dĺžky a hmotnosti - O škole
Premena jednotiek obsahu 6. ročník 1. Premeň na jednotku v zátvorke a) 5 m2 = (dm2) b) 27 cm = (mm 2) c) 29,3 dm 2 = (cm ) d) 20,8 km2 = (m 2) e) 22,18 dm = (mm2) 2 f) 230 mm 2= (cm2) g) 4 2000 cm2 = (dm2) h) 80 dm2 = (m ) i) 350 000 m = (km 2) j) 7 m = (dm )
SOUVISEJÍCÍ KNIHY