Právní ochrana před hlukem eBook

Fatimma.cz Právní ochrana před hlukem Image

INFORMACE

Hledáte knihu Právní ochrana před hlukem? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2008 a autorem je Pavel Doucha? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Právní ochrana před hlukem.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,13 MB

ISBN: 9788072017362

POPIS
V České republice trpí nadlimitním hlukem podle odhadů téměř půl milionů obyvatel. Jako dlouhodobě nesnesitelný hluk, který prokazatelně poškozuje zdraví lidí, považují lékaři hluk nad 65 decibelů. Světová zdravotnická organizace uvádí jako hladinu obtěžování hodnotu ještě o deset decibelů nižší. Strategické hlukové mapy, zveřejněné ministerstvem zdravotnictví v lednu 2008, potvrdily hlukovou zátěž nad 70 decibelů u 242 152 lidí přes den a v noci rušení spánku hlukem nad 60 dB u 281 306 lidí. Hlukové mapy nebyly pořízeny pro území celé republiky, ale pouze pro zákonem vymezené aglomerace a dopravní infrastrukturu. Publikace si dává za cíl přehledným způsobem popsat základní právní nástroje ochrany před hlukem. Je logicky členěna na tři tematické okruhy. Popisuje povinnosti provozovatelů zdroje hluku, orgány ochrany veřejného zdraví a jejich kompetence, hygienické limity hluku a řízení o povolení nadlimitního zdroje hluku. Kapitola o soukromoprávní ochraně před hlukem podává výčet a detailní popis jednotlivých žalobních typů, které lze k ochraně před touto škodlivinou využít, a líčí podrobnosti a průběh soudního řízení. Třetí okruh – o evropském právu ochrany před hlukem – uvádí i další prostředky regulace zdrojů hluku. Kniha rovněž vyjmenovává účinky hluku na zdraví a opatření ke snižování zátěže, obsahuje i praktickou příručku pro obtěžovaného souseda, opatřenou praktickými vzory a textem příslušných právních předpisů. Monografie je určena především lidem, kteří jsou vystaveni nadlimitní hlukové zátěži a nehodlají tento stav déle snášet. Je určena rovněž úřadům a institucím, které se zabývají problematikou snižování hlukové zátěže, a odborné právní veřejnosti, zejména advokátům a soudcům.
STÁHNOUT ČÍST
Právní ochrana - Wikipedie
Ochrana před hlukem a vibracemi zpohledu práva Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D. ... 2 BERNARD, M. a DOUCHA, P. Právní ochrana před hlukem Praha : Linde, 2008, s. 11. 3 Univerzita Tomáše Bati: Ústav fyziky a materiálového inženýrství : Environmentální fyzika [online]. c2011
Bernard, Michal; Doucha, Pavel: Právní ochrana před hlukem ...
Kniha: Právní ochrana před hlukem - Michal Bernard; Pavel Doucha. Fungujeme! Vážení zákazníci, e-shop je plně v provozu. Od 18. 5. 2020 jsou navíc všechny naše prodejny a výdejny otevřeny. Bližší informace naleznete zde. ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY