Psychologie Atkinsonové a Hilgarda eBook

Fatimma.cz Psychologie Atkinsonové a Hilgarda Image

INFORMACE

Psychologie Atkinsonové a Hilgarda je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor S. Nolen-Hoeksema. Přečtěte si s námi knihu Psychologie Atkinsonové a Hilgarda na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Psychologie Atkinsonové a Hilgarda.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,54 MB

ISBN: 9788026200833

POPIS
Jedna z nejužívanějších učebnic psychologie na světě podává ucelený přehled nejdůležitějších psychologických poznatků a nových výsledků výzkumů, přičemž kombinuje vědecký přístup se srozumitelným jazykem. Autoři zdůrazňují propojenost psychologického a biologického bádání. V knize jsou pokryty hlavní oblasti psychologie:• historie a metodologie oboru,• neurobiologické základy lidského chování,• kognitivní psychologie,• emoce a motivace,• psychologie osobnosti,• psychický vývoj,• sociální chování,• psychopatologie,• psychoterapie.Text je doplněn množstvím schémat, fotografií a grafů. Vede čtenáře k utváření vlastních názorů a umožňuje důkladné opakování získaných poznatků. V Portálu rovněž vyšly Testy k Psychologii Atkinsonové a Hilgarda (2011) od Johna G. Carltona, obsahující testové otázky a úkoly k procvičení nesmírného množství dat této učebnice. Kniha vychází v novém českém překladu. Ten měl za předlohu patnácté anglické vydání, které bylo důkladně přepracováno a aktualizováno. Kniha je určena vysokoškolským studentům psychologie, učitelství, lékařství a různých sociálních oborů, psychologům, pedagogům, sociálním pracovníkům, zdravotníkům, středoškolákům připravujícím se na studiumpsychologie a dalším zájemcům o psychologii. První vydání moderně pojaté učebnice psychologie připravil Ernest Hilgard, profesor psychologie na Stanfordově univerzitě (USA). Postupně se učebnice stala známou jako dílo editorů Atkinsonové a Hilgarda. Dnes je tato nesmírněúspěšná kniha průběžně aktualizována týmem, který se vydání od vydání mění.
STÁHNOUT ČÍST
Testy k Psychologii Atkinsonové a Hilgarda
První vydání moderně pojaté učebnice psychologie připravil Ernest Hilgard, profesor psychologie na Stanfordově univerzitě (USA). Postupně se učebnice stala známou jako dílo editorů Atkinsonové a Hilgarda. Dnes je tato nesmírně úspěšná kniha průběžně aktualizována týmem, který se vydání od vydání mění.
PDF 2012, roč. 6, č. 4 Recenze - E-psychologie
První vydání moderně pojaté učebnice psychologie připravil Ernest Hilgard, profesor psychologie na Stanfordově univerzitě (USA). Postupně se učebnice stala známou jako dílo editorů Atkinsonové a Hilgarda. Dnes je tato nesmírně úspěšná kniha průběžně aktualizována týmem, který se vydání od vydání mění.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY