Znamení trojského koně eBook

Fatimma.cz Znamení trojského koně Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Znamení trojského koně! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Znamení trojského koně a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Znamení trojského koně.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,47 MB

ISBN: 9788070219430

POPIS
Major Jaromír Nechanský je jednou z nejzajímavějších tragických osobností protinacistického a protikomunistického odboje u nás. Mladý, v duchu první republiky vychovaný důstojník, se nesmířil s jejím zhroucením a odešel do zahraničí bojovat proti nacistickému Německu. Prošel Francií, vstoupil do naší zahraniční armády ve Velké Británii a v závěru války byl jako zpravodajec shozen na území vlasti. Tajně pronikl do Prahy, kde se podílel též na Květnovém povstání. Bezprostředně se mu nedostalo dostatečného uznání za mimořádné zásluhy a počal na krátký čas spolupracovat i s čs. rozvědkou, již tehdy ovládanou komunisty. V období po válce se stal též zetěm sociálně demokratického ministra Laušmana. Po únorových událostech byl však jeho postoj již jednoznačný. Začal spolupracovat s Američany, ale po krátké době byl zatčen, odsouzen k smrti a popraven.
STÁHNOUT ČÍST
Dvě tváře neobyčejného vojáka - Valka.cz
Vojenský historik Jiří Šolc napsal a nakladatelství Vyšehrad vydalo letos knihu s názvem Znamení Trojského koně, v níž je vylíčen životní příběh majora Jaromíra Nechanského (1916 - 1950), který se stal v roce 1939 důstojníkem zahraniční armády.
Našli archeologové legendárního trojského koně ...
Využití Trojského koně v jaderné astrofyzice . ... 20-30 mužů) skrytých v útrobách dřevěného koně, a jeden zvěd, který měl za úkol zapálit pochodeň na znamení toho, že se podařilo koně dostat do města. Bázliví Trójané pak v radosti z vítězství vtáhli koně za hradby, považujíce ho za dar na usmířenou. ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY