Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach eBook

Fatimma.cz Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Image

INFORMACE

Hledáte knihu Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2016 a autorem je Peter Strapáč? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,50 MB

ISBN: 9788081683664

POPIS
Komentár k zákonu č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach ponúka komplexný výklad k jednotlivým zákonným ustanoveniam, pričom je obohatený o praktické príklady, judikatúru, vzory a odkazy na súvisiace právne predpisy. Adresátovi tak poskytuje ucelený výklad k problematike predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Snahou autora, JUDr. Petra Strapáča, bolo vytvorenie istého nadhľadu na výklad problematiky, s úmyslom vyhnúť sa jej izolovanému skúmaniu a vyložiť ju čitateľovi v dostupnej, zrozumiteľnej a praktickej forme.Komentár je určený predovšetkým zamestnancom obecných a mestských úradov, ktorí prichádzajú s touto oblasťou do kontaktu. Svoje miesto si však určite nájde aj v knižniciach advokátov, právnikov venujúcim sa problematike samospráv, ako aj širokej odbornej a laickej verejnosti.
STÁHNOUT ČÍST
PDF Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 194/ 2017 ...
(o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ) Autor: Národná rada SR Platnosť od: 12.6.1998 Účinnosť od: 17.7.2014
PDF 178/1998 Z.z. ZÁKON
Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov".
SOUVISEJÍCÍ KNIHY