Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - metodická príručka eBook

Fatimma.cz Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - metodická príručka Image

INFORMACE

Hledáte knihu Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - metodická príručka? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je Mária Ganajová? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - metodická príručka.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,57 MB

ISBN: 9788080915339

POPIS
Metodická príručka k učebnici chémie pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom.Koncepcia metodickej príručky vychádza zo všeobecne platného poznatku psychológie učenia, že žiak sa lepšie učí, ak je pri učení aktívny. Učivo je sprístupnené prostredníctvom aktivizujúcich metód výučby, ako sú zážitkové učenie, konštruktivizmus, problémové a projektové vyučovanie, bádateľsky orientované vyučovanie i využívanie informačno-komunikačných technológií a pod.Metodická príručka obsahuje metodické usmernenie pri práci s učebnicou a cvičebnicou, ktoré autorky doplnili o ďalšie výučbové materiály určené pre učiteľa i žiaka.Obsah:Pozorovanie vlastností látokChemicky čisté látky a zmesiVodaVzduchČo sú chemické reakcieEnergetické zmeny pri chemických reakciáchRýchlosť chemických reakcií a jej ovplyvňovanieAutorky pretavili svoje bohaté skúsenosti z praxe a z tvorby učebných materiálov a učebníc chémie do návrhov a odporúčaní na využívanie inovovanej učebnice chémie a vedenie jednotlivých vyučovacích hodín doplnené o bádateľské aktivity a ďalšie materiály na podporu prírodovednej gramotnosti žiakov.
STÁHNOUT ČÍST
Chémia Metodická príručka pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník ...
Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - metodická príručka
Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia ...
Helena Vicenová,Mária Ganajová:Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - metodická príručka - Ucebnice, monografie, slovníky
SOUVISEJÍCÍ KNIHY