Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě eBook

Fatimma.cz Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě Image

INFORMACE

Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,12 MB

ISBN: 9788021080850

POPIS
Kniha přibližuje tradiční lidovou kulturu na Moravě v časovém období od poloviny osmnáctého do konce devatenáctého století prostřednictvím šesti tematických os: autochtonnost – externí vlivy – stálost v čase – proměna v čase – teritoriální jednota – teritoriální rozrůzněnost. Autoři se snaží na příkladu konkrétních kulturních jevů osvětlit procesy, které v minulosti lidovou kulturu formovaly a ovlivňovaly její tvůrce a nositele. Takový přístup vede k plastičtějšímu poznání životní reality na moravském venkově v minulosti v celé její proměnlivosti, stálosti, variabilitě i shodnosti.
STÁHNOUT ČÍST
Geografický informační systém tradiční lidové kultury ...
Křížová, Alena a kolektiv: Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Křížová, Alena a kolektiv: Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Kunz, Ludvík: Nástroje lidové hudby v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I-IV. Rožnov pod Radhoštěm ...
Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na ...
Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. 1.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY