Nozokomiální nákazy eBook

Fatimma.cz Nozokomiální nákazy Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Nozokomiální nákazy! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Nozokomiální nákazy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2001

NÁZEV SOUBORU: Nozokomiální nákazy.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,14 MB

ISBN: 0

POPIS
Publikace se zabývá nejdůležitějšími aspekty vzniku, šíření a prevence nozokomiálních nákaz. Vzhledem k velkému zdravotnickému, etickému i ekonomickému významu nozokomiálních nákaz jde o publikaci zásadního významu. Z obsahu:Epidemiologie nozokomiálních nákaz * Hlavní původci * Epidemiologické metody sledování * Rizikové faktory vzniku a šíření nákaz * Ranné nákazy, Toxic Shock Syndrome, popáleniny * Urinární nákazy * Respirační nákazy * Nákazy u rodiček a novorozenců * Mykotické nákazy * Antibiotika u nozokomiálních nákaz * Selektivní dekontaminace * Dezinfekce a antisepse v prevenci nozokomiálních nákaz * Možnosti potlačování nozokomiálních nákaz * Profesionální nákazy * Ekonomické aspekty
STÁHNOUT ČÍST
PDF Nozokomiální infekce na ICU - IPVZ
Helena Šrámová: Nozokomiální nákazy . Moderní medicína klade mimořádně velký důraz na bezpečí pacienta. Ze studie Komise EU (2009) vyplynulo, že 8-12 % pacientů má nežádoucí účinky léčby (tj. 6,7-15 mil. za rok), přičemž na prvním místě jsou to nozokomiální infekce.Ty jsou příčinou 37 000 úmrtí ročně!
PDF Ústav ošet řovatelství Iva Holubová
06 - Nozokomiální nákazy 07 - Péče o pomůcky - dezinfekce 08 - Péče o pomůcky - dezinfekce a sterilizace - test 09 - Péče o pomůcky - druhy sterilizace 10 - Péče o pomůcky - chemická sterilizace 11 - Lůžko pro nemocné, polohy, pomocná zařízení lůžka - test 12 - Základní vybavení lůžka
SOUVISEJÍCÍ KNIHY