Počítání soba Boba 1 eBook

Fatimma.cz Počítání soba Boba 1 Image

INFORMACE

Počítání soba Boba 1 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jiřina Bednářová. Přečtěte si s námi knihu Počítání soba Boba 1 na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Počítání soba Boba 1.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,34 MB

ISBN: 9788026613992

POPIS
Zábavné počítání pro nejmenšíPublikace Počítání soba Boba 1 obsahuje: náměty pro rozvoj matematických schopností pro děti ve věku od 3 do 5 let, pomocí kterých se rrozvine používání výrazů, jež vedou k porovnávání, srovnávání, vytvoření matematických představ a pojmů, myšlení, logické uvažování a prostorové vnímánímetodiku rozvoje matematických schopností pro rodiče a učitele, která upozorňuje na úskalí při nácviku předčíselných a později číselných představ a shrnuje zásady, jež by se měly dodržovat při práci.Publikace Počítání soba Boba 1 se vymyká běžným příručkám, které jsou u nás na trhu a zabývají se přípravou na matematiku a především matematickým myšlením. Její zvláštní přínos je v tom, že autorka nenahlíží na matematické dovednosti pouze jako na schopnost počítat, ale zaměřuje se na porozumění matematickým operacím v širokém smyslu toho slova. Dostává se tak i k nám to, co se v některých zahraničních odborných kruzích předpokládá, že rozvoj kognitivních, poznávacích funkcí je předpokladem pro to, abychom předcházeli u žáků obtížím v matematice. Mnohé z těchto dětí se utíkají k bezmyšlenkovitému učení memorováním a pouze reprodukováním toho, co se jim řeklo. Dokonce někteří učitelé se domnívají, že pamětní učení početních příkladů, nejen ve sčítání, ale dokonce i v násobilce, je nejlepší metodou výuky matematiky. V našem prostředí se setkáváme i s názorem, že není nutné, aby se dítě naučilo matematice, může používat kalkulačku. To jsou zcela mylné představy těch, kteří právě proto, že počítat umí, používají tyto nástroje. Zjednodušují si výsledky matematických operací, protože rozumí jejich procesu. Ve skutečnosti by neměl být poznávací přístup v matematice podceněn již v období mateřské školy. To předpokládá, že je dítě dobře seznámeno a přesně používá pojmy, které vymezují prostor, později čas a pořadí.
STÁHNOUT ČÍST
Počítání soba Boba - 3. díl - Jiřina Bednářová | Knihy.ABZ.cz
Počítání soba Boba - 1. díl 4 1 recenze Publikace je určena předškolním dětem k rozvoji matematických schopností a prevenci potíží v matematice po zahájení školní docházky, zároveň rozvíjí matematické nadání, přemýšlení.
Pocitani soba boba 1 | Sleviste.cz
Počítání soba Boba - 1.díl . Publikace Počítání soba Boba - 1. díl se vymyká běžným příručkám, které jsou u nás na trhu a zabývají se přípravou na matematiku a především matematickým myšlením.Její zvláštní přínos je v tom, že autorka nenahlíží na matematické dovednosti pouze jako na schopnost počítat, ale zaměřuje se na porozumění matematickým ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY