Aktualizácia II/9 eBook

Fatimma.cz Aktualizácia II/9 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Aktualizácia II/9! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Aktualizácia II/9 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Aktualizácia II/9.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,87 MB

ISBN: 13356127

POPIS
Trestný poriadok, exekučný poriadok, živnostenský zákon, OSP, zákon o mediácii...Obsah1. Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok(3. aktualizácia) 5. kapitola k zborníku Zákony II/2011úplné znenie zákona č. 301/2005 Z. z.po zmene zákonom č. 331/2011 Z. z.účinnosť 1. januára 20122. Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (2. aktualizácia) 3. kapitola k zborníku Zákony II/2011úplné znenie zákona č. 99/1963 Zb.po zmene zákonom č. 332/2011 Z. z.účinnosť 1. januára 2012(3. aktualizácia) 3. kapitola k zborníku Zákony II/2011úplné znenie zákona č. 99/1963 Zb.po zmene zákonom č. 348/2011 Z. z.účinnosť 1. januára 20123. Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii(1. aktualizácia) 5. kapitola k zborníku Zákony II/2011úplné znenie zákona č. 420/2004 Z. z.po zmene zákonom č. 332/2011 Z. z.účinnosť 1. januára 20124. Zákon č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok(2. aktualizácia) 4. kapitola k zborníku Zákony II/2011úplné znenie zákona č. 233/1995 Z. z.po zmene zákonom č. 348/2011 Z. z.účinnosť 1. januára 20125. Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii(2. aktualizácia) 2. kapitola k zborníku Zákony II/2011úplné znenie zákona č. 7/2005 Z. z.po zmene zákonom č. 348/2011 Z. z.účinnosť 1. januára 2012Upozornenie na zmenu:6. Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní(2. aktualizácia) 6. kapitola k zborníku Zákony II/2011úplné znenie zákona č. 455/1991 Zb.po zmene zákonom č. 324/2011 Z. z.účinnosť 1. januára 2012Upozornenie na zmenu:7. Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní(5. aktualizácia) 1. kapitola k zborníku Zákony II/2011úplné znenie zákona č. 25/2006 Z. z.po zmene zákonom č. 231/2011 Z. z.účinnosť 1. augusta 2011(6. aktualizácia) 1. kapitola k zborníku Zákony II/2011úplné znenie zákona č. 25/2006 Z. z.po zmene zákonom č. 348/2011 Z. z.účinnosť 1. januára 2012
STÁHNOUT ČÍST
avelmak.sk : Rôzne - OBD II
Aktualizácia III/3 2017 - Poradca s.r.o. Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení po zmene zákonom č. 184/2017 a zákonom č. 238/2017, Upozornenie na zmenu: Opatrenie na úpravu súm životného minima zákonom...
DEZIDER, s.r.o - telefónne čísla a adresa | 6 | Telefónny ...
Huawei E220 USB modem EDGE HSDPA II: 9 990 Sk: 4 490 Sk: 1 Sk. Zadacom USB modem EDGE-1 Sk: 1 Sk: BlackBerry 8700f BlackBerry- ... Posledná aktualizácia: 27.3.2007. Zdieľaj 0 Zdieľan ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY