Krutokradma eBook

Fatimma.cz Krutokradma Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Krutokradma! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Krutokradma a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

NÁZEV SOUBORU: Krutokradma.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,15 MB

ISBN: 8096776037

POPIS
Kniha Krutokradma je ojedinelým medzižánrovým prozaickým útvarom, v ktorom prevažujú esejistické a denníkové prvky, sčasti na fiktívnom (beletristicky štylizovanom), sčasti na autentickom podklade. Chrobákovej spomienky, reflexie, vyznania a postrehy sa viažu k prvej polovici 90. rokov. Cez prizmu osobného sa autorka vyslovuje aj k širším spoločenským a myšlienkovým pohybom na Slovensku a naopak, na pozadí sociálnych a politických dejov pred čitateľom odkrýva svoj vnútorný zápas o dôstojnejšie podoby ľudského života. Súkromné a verejné je tu spoluurčované autorkiným dynamickým vzťahom ku konvenciám a stereotypom, k ich popieraniu a prekonávaniu, ale aj etickým aspektom prekrývajúcim a prepájajúcim túto osobnú výpoveď v pravom slova zmysle. Vďaka tematickému zauzleniu viacerých významových línií a kontextov, ale aj vďaka opakovaným jazykovým a kompozičným hrám sa autorke podarilo docieliť vrstevnatú významovú štruktúru textu, opierajúcu sa o podobnú vrstevnatosť a "otvorenosť" reči. Samotný jazyk literatúry autorka chápe ako paralelu života v jeho rozpätí medzi slobodou, nevyhnutnosťou a násilím, teda tromi základnými súradnicami ľudskej existencie. Politika, kultúra či literatúra sa v tomto "citopise doby" ocitajú vo víre každodenného žitia; tak, ako sú najčastejšie vnímané a prežívané.
STÁHNOUT ČÍST
haru kurokamiスカルプの悪い口コミや評判は本当?実際に使って効果検証レビュー | mybest
Maguro Kurokami (黒神 真黒, Kurokami Maguro) is a former student of Class 13 and a former member of the Flask Plan's Thirteen Party. His project name was Magician (魔法使い, Mahoutsukai). He is currently the manager of Ghost Babel, Hakoniwa Academy's old school building. He is the eldest child of Kajiki Kurokami, and the older brother of Kujira Kurokami and Medaka Kurokami. Maguro is a ...
Literotica.com - Members - Kurokami - Submissions
www.kurokami.com
SOUVISEJÍCÍ KNIHY