Embryológia človeka eBook

Fatimma.cz Embryológia človeka Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Embryológia človeka! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Embryológia človeka a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

NÁZEV SOUBORU: Embryológia človeka.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,59 MB

ISBN: 8080630720

POPIS
Naša pôvodná učebnica vznikala pred vyše desiatimi rokmi a po jej vydaní sa v krátkom čase rozobrala. Toto nové vydanie sme obohatili o ďalšie názorné ilustrácie a súčasné poznatky z embryológie. Usilovali sme sa študentom medicíny a biológie človeka, gynekológom, pediatrom a lekárom z príbuzných odborov predložiť súborné, moderne poňaté fakty o vývine človeka pred narodením. Autori
STÁHNOUT ČÍST
Embryológia človeka - Moravian Library
KAPELLER, Karol a Viera POSPÍŠILOVÁ. Embryológia človeka: učebnica pre lekárske fakulty.Martin: Osveta, 2001. 370 s. ISBN 80-8063-072-.
Embryológia človeka - Moravian Library
Na zlepšenie situácie v učebných textoch pre Lekárske fakulty napísal celoštátne učebnice: Učebné texty na praktické cvičenia z histológie (1983), Embryológia človeka (1986), Cytológia pre medikov (spoluautor Helmut Strakele, 1986) Embryologický atlas/Atlas of Embryology (spoluautorka Viera Pospíšilová, 1996) v slovenskom ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY