Augsburské vyznanie eBook

Fatimma.cz Augsburské vyznanie Image

INFORMACE

Hledáte knihu Augsburské vyznanie? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Augsburské vyznanie.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,46 MB

ISBN: 0

POPIS
Augsburské vyznanie je kľúčovým dokumentom všetkých evanjelikov luteránskeho smeru. Podľa neho sa táto cirkev nazýva Evanjelickou cirkvou podľaAugsburského vyznania. Spísal ho Filip Melanchthon, blízky spolupracovník Martina Luthera, keď mal v Augsburgu r. 1530 predstaviť cisárovi Karlovi V. reformačné učenie, aby evanjelici mohli byť v Nemecku štátom uznaní.Augsburské vyznanie má 28 článkov, ktoré sú rozdelené do dvoch častí. V prvých 21 článkoch sa hovorí o veciach, ktoré sú spoločné aj s rímskokatolíckou cirkvou. Druhá časť obsahuje 7 článkov, kde sa evanjelici s učením rímskokatolíckej cirkvi rozchádzajú. Augsburské vyznanie podáva základné princípy evanjelického učenia. Fixuje pochopenie Písma, ako nám ho zanechala doba reformácie. Niektorí teológovia ju nazvali „Magnou chartou luteranizmu“. Augsburské vyznanie samé seba podriaďuje kritickej norme Písma a je aktuálne aj dnes.Vydal Tranoscius, a. s., ako 3. vydanie v roku 2019
STÁHNOUT ČÍST
Kniha: Augsburské vyznanie za 6,20€ | Gorila
Augsburské vyznanie. Vyznanie viery predložené na sneme v Augsburgu roku 1530. 2. vydanie 1982 Š Tranoscius, Liptovský Mikuláš V cirkevnom nakladateľstve, Bratislava. Tento text je určený len pre študijné účely!
PDF Augsburské vyznání víry
Helvetské vyznání víry, též Helvetská konfese (lat. Confessio Helvetica), je dokument základních dogmat reformovaných církví (kalvinistů): . Confessio Helvetica prior (1536; První helvetské vyznání) je dokument švýcarské reformace. Jde o určitou shodu v nauce kalvinismu a zwingliánství [zdroj?Vyznání bylo vypracováno z podnětu Curychu, Bernu, Basileje a dalších ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY