Matematika - Zlomky a poměr - Pracovní sešit eBook

Fatimma.cz Matematika - Zlomky a poměr - Pracovní sešit Image

INFORMACE

Matematika - Zlomky a poměr - Pracovní sešit je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Matematika - Zlomky a poměr - Pracovní sešit na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Matematika - Zlomky a poměr - Pracovní sešit.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,19 MB

ISBN: 9788076000391

POPIS
Dvoubarevný pracovní sešity formátu A4 obsahuje klíč s řešením.V každém pracovním sešitě je zařazeno takové množství úloh, aby každý žák našel dostatek materiálu k procvičení látky – od velmi jednoduchých úloh až po úlohy standardní obtížnosti. Většina úloh je otevřených, najdete tu však i uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí. Na závěr každé kapitoly jsou zařazeny další úlohy na procvičování,úlohy zajímavé a nadstandardní pro nadané žáky. Není třeba doplňovat dalšími sbírkami úloh. Každý pracovní sešit je zaměřen na jednu vzdělávací oblast.
STÁHNOUT ČÍST
Matematika: Zlomky, poměr - Pracovní sešit | Dumknihy.cz ...
Matematika 7 - učebnice - Zlomky, poměr v souladu s RVP ZV /NOVÁ ŘADA/ Na začátku učebnice je zařazeno připomenutí desetinných čísel. Následně jsou zavedeny zlomky a operace s nimi (rozšiřování, krácení, sčítání, odčítání, porovnávání, násobení, dělení).
Procvicujeme zlomky pracovni sesit levně | Blesk zboží
Pracovní sešit podle Rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání. Základní i náročnějsí učivo, logické úlohy, projekt. ... Matematika 7. r. pracovní sešit 3. díl. ... Poměr, převrácený poměr, postupný poměr. Soustava souřadnic, přímá úměrnost, graf přímé úměrnosti.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY