Počátek vítězství krále horního a dolního Egypta eBook

Fatimma.cz Počátek vítězství krále horního a dolního Egypta Image

INFORMACE

Počátek vítězství krále horního a dolního Egypta je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jana Mynářová. Přečtěte si s námi knihu Počátek vítězství krále horního a dolního Egypta na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Počátek vítězství krále horního a dolního Egypta.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,42 MB

ISBN: 9788072982110

POPIS
Šestý svazek řady Starověké písemnictví Levanty představuje čtenáři historický vývoj Levanty, a to prostřednictvím syntézy písemných pramenů a hmotné kultury. Ve své úvodní části předkládá kulturně-historický vhled do prostoru starověké Levanty, a to nejen prostřednictvím písemných pramenů, ale i skrze archeologickou výpověď. Všechny klíčové historické mezníky i zásadní společenské a kulturní fenomény jsou doplněny odkazy na konkrétní texty publikované v předchozích svazcích, a vytváří tak jakési vademecum dějin Levanty. Zvláštní pozornost je věnována vztahům Egypta a Chetitské říše, tedy mocností, které se zejména ve druhé polovině 2. tis. př. Kr. významně podílely na utváření dějinného i kulturního uspořádání Levanty. Třetí část knihy pak tvoří již tradičně koncipovaná komentovaná antologie, která má čtenáři usnadnit pochopení vybraných částí úvodního historického exkursu.
STÁHNOUT ČÍST
Počátek vítězství krále horního a dolního Egypta - Jana ...
Title: Počátek vítězství Krále Horního a Dolního Egypta. Texty k dějinám starověké Levanty - Jana Mynářová epub fb2 PDF Created Date
Počátek vítězství krále horního a dolního Egypta levně ...
Počátek vítězství krále horního a dolního Egypta. Texty k dějinám starověké Levanty Mynářová, Jana. 3 dny. Naše cena: 324 Kč Počátek vítězství krále horního a dolního Egypta. Texty k dějinám starověké Levanty Autor: ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY