Výklad nového zákona o účtovníctve eBook

Fatimma.cz Výklad nového zákona o účtovníctve Image

INFORMACE

Hledáte knihu Výklad nového zákona o účtovníctve? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2003 a autorem je Rudolf Šlosár? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2003

NÁZEV SOUBORU: Výklad nového zákona o účtovníctve.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,75 MB

ISBN: 8089047556

POPIS
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve schválila Národná rada SR 18. júna 2002 s účinnosťou od 1. januára 2003 (okrem ustanovení § 3 ods. 4 a 7, ktorých účinnosť je od 1. 1. 2004). Jeho vypracovanie a schválenie súvisí s aproximáciou právnych noriem Slovenskej republiky v oblasti účtovníctva a audítorstva s právom Európskej únie, konkrétne so štvrtou, siedmou a ôsmou smernicou Rady Európskej únie. Už zákon č. 563/1991 Zb. v znení neskorších predpisov platný do 31. 12. 2002 vychádzal z požiadaviek smerníc Rady Európskej únie, ale vzhľadom na rýchly vývoj v tejto oblasti v celoeurópskom meradle bolo potrebné vypracovať a prijať novú, progresívnu právnu normu.Autori publikácie vysvetľujú obsah nového zákona o účtovníctve podľa jednotlivých častí, s poukázaním na odlišnosti v porovnaní so zákonom o účtovníctve platným do 31. 12. 2002 a zároveň s naznačením aplikácie ustanovení medzinárodných účtovných štandardov v ňom.Súčasťou publikácie je kompletné znenie nového zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.
STÁHNOUT ČÍST
Zákony pro lidi - Sbírka zákonů ČR v aktuálním ...
Komplexný výklad zákona o účtovníctve v praxi Ponúkame Vám kurz Zákon o účtovníctve akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Kurz vedú vysoko kvalifikovaný lektori ktorí sú zaradený do akreditačného vzdelávania na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Metodické Doporučení K Postupu Povinných Subjektů Podle ...
Do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Najdôležitejšie zmeny, ktoré prináša novela zákona o účtovníctve od roku 2020
SOUVISEJÍCÍ KNIHY